Ιταλία: Τα ευέλικτα τιμολόγια είναι κατά των χρηστών και δώρο στις πολυεθνικές

Oι ιταλικές ενώσεις ταξί CLAAI Unione Artigiani, Fast Confsal, SATaM, TAM, Uritaxi και UTI, με κοινή ανακοίνωσή τους αντιτίθενται στην πρόταση της Unione Radiotaxi d\’Italia (U.R.I.) για ευέλικτα κόμιστρα ταξί, αιτιολογώντας την ως εξής:
«Λόγω της φύσης της ως δημόσιας υπηρεσίας που αποσκοπεί στην ικανοποίηση του δικαιώματος του πολίτη στην κινητικότητα (άρθρο 16 του ιταλικού Συντάγματος), η υπηρεσία ταξί δεν μπορεί να υπόκειται στις δυναμικές τιμές που χαρακτηρίζουν το μοντέλο των πολυεθνικών εταιρειών και την υπηρεσία ενοικίασης με οδηγό, στις οποίες κυριαρχούν οι λογικές της κερδοσκοπικής αγοράς και όχι το δημόσιο συμφέρον. Και ακριβώς επειδή πρόκειται για δημόσια υπηρεσία, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με τις αεροπορικές ή τις σιδηροδρομικές μεταφορές.
Για τον λόγο αυτό, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, διαχωρίζουμε τη θέση μας από την πρόταση που υπέβαλε πρόσφατα μια ένωση ραδιοταξί, η Unione Radiotaxi d\’Italia (U.R.I.), για την ελαστικοποίηση του κομίστρου των ταξί. Το αίτημα αυτό είναι ακόμη πιο ανάρμοστο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια επίσημη πρόταση που έγινε από όλες τις πολυεθνικές στο ευρωπαϊκό φόρουμ και την οποία ακόμη και η Unione Radiotaxi d\’Italia κατήγγειλε τότε. Με μια τέτοια πρόταση, θα απομακρυνθούμε από τη λογική του \”ταξί δημόσιας υπηρεσίας\”, με ναύλους που θα μπορούσαν να μειωθούν ακόμη και σε φάσεις χαμηλής ζήτησης, υποβαθμίζοντας έτσι μια εργασία που επιβαρύνεται από συγκεκριμένες δημόσιες υποχρεώσεις (πρωτίστως την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών), αλλά που θα ανέβαιναν αναπόφευκτα σε φάσεις υψηλής ζήτησης, σε βάρος κυρίως των λιγότερο εύπορων χρηστών. Και θα αποτελούσε επίσης διάκριση, και πάλι για τους ασθενέστερους, τους ηλικιωμένους ή τους λιγότερο ψηφιοποιημένους χρήστες, η εισαγωγή μορφών διαφοροποίησης των τιμολογίων ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται για την αίτηση ενός ταξί (εφαρμογή, τηλέφωνο, ανάταση του χεριού κ.λπ.).
Δεν είναι τυχαίο ότι σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει πρόβλεψη για ευέλικτες τιμές ανάλογα με τη ζήτηση.
Αντιθέτως, είμαστε κάτι παραπάνω από υπέρ της ενθάρρυνσης μορφών \”προγενέστερης\” δυνατότητας γνώσης, ακόμη και ενδεικτικής, του κομίστρου, ανάλογα με τον χώρο και τον χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένες ιταλικές εφαρμογές ταξί παρέχουν ήδη αυτή τη λειτουργία».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...