Μεξικό: Ρυθμιστικό διάταγμα για τη λειτουργία των Uber, DiDi και Cabify

Η κυβέρνηση της Πόλης του Μεξικού δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας διάταγμα με το οποίο αναμορφώνονται, προστίθενται και καταργούνται διάφορες διατάξεις των κανονισμών του νόμου για την κινητικότητα, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της παροχής εξειδικευμένης υπηρεσίας ιδιωτικής μεταφοράς επιβατών με οδηγό που παρέχεται μέσω εφαρμογών ή πλατφορμών πληροφορικής που λειτουργούν στην πρωτεύουσα. Το διάταγμα επικεντρώνεται στη ρύθμιση της Uber και άλλων εταιρειών μεταφορών.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και ο εκσυγχρονισμός των μορφών παροχής της υπηρεσίας ιδιωτικής μεταφοράς επιβατών που λειτουργεί μέσω ψηφιακών πλατφορμών, πέραν της απλούστευσης των διαδικασιών με τις οποίες είναι επιφορτισμένη η Γενική Διεύθυνση Αδειών και Λειτουργίας Μεταφορών Οχημάτων.

Από τη δημοσίευση του διατάγματος, οι οδηγοί και τα οχήματα πρέπει να εγγράφονται στο Υπουργείο Κινητικότητας, κατόπιν καταβολής των αντίστοιχων τελών.

Οι άδειες θα ισχύουν για ένα έτος και μπορούν να ανανεωθούν 30 ημέρες πριν από τη λήξη τους.

Τα οχήματα που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες θα υποχρεούνται να διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο οποίος θα περιλαμβάνει έλεγχο των εγγράφων τους και διαδικασία φυσικής μηχανικής επιθεώρησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...