Και η εκμετάλλευση Ταξί στους επιλέξιμους ΚΑΔ στην «Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού» για τον Μάιο

Παρά το γεγονός ότι η επίκαιρη νομοθεσία για τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και τα μέτρα προστασίας από τον κορωναιό  είναι δυσανάγνωστη , θα κάνουμε μια προσπάθεια να την αποκωδικοποιήσουμε και να πάμε βήμα βήμα στο ζητούμενο: είναι ο κλάδος των ταξί μεταξύ των πληγέντων επιχειρήσεων που δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση για τον μήνα Μάιο;  Η λογική λέει ΝΑΙ. Και η ανάγνωση της κείμενης νομοθεσίας (με βαθμό δυσκολίας τεράστιο) επίσης ΝΑΙ.

Ποια απόφαση ορίζει την αποζημίωση ;

 Η ΚΥΑ 57856/10.6.2020 (Β΄2250) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

Είναι το Ταξί στους επιλέξιμους ΚΑΔ ;

Στην εφαρμογή η οποία θα ανοίξει εκ νέου και μέχρι 17.6.2020, θα μπορούν να εισέλθουν, σύμφωνα με την ΚΥΑ 57856/10.6.2020 και :

 Oι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν σε μία από τις τέσσερις γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, που περιγράφονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020,  (περιλαμβάνεται ο κωδικός εκμετάλλευση Ταξί)  και είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα έως 28η Απριλίου 2020 αίτηση για χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δύνανται να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» μέχρι και την 17η Ιουνίου 2020 και να επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις αυτές γενικές κατηγορίες πληττόμενων κλάδων. Η συμπλήρωση αυτή, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986. Κατόπιν τούτου και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας, λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Ποιο είναι το ύψος της αποζημίωσης;

 Η αποζημίωση θα είναι έως  534 ευρώ,  με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αναστολή λειτουργίας  για ολόκληρο τον Μάιο.Εάν επαναλειτούργησαν μέσα στον μήνα, η αποζημίωση θα βγει με βάση τις ημέρες, δηλαδή  με 18 ευρώ, την ημέρα. Παράδειγμα, ο επαγγελματίας που έμεινε κλειστός για 20 μέρες, θα λάβει 360 ευρώ. Αν έμεινε κλειστός για 10 μέρες, θα λάβει αποζημίωση 180 ευρώ .

Πως θα μπω στην πλατφόρμα;

Διαδρομή εισόδου στην εφαρμογή μέσω του Διδακτικού τόπου της ΑΑΔΕ  Αρχική Σελίδα// myBusinessSupport  URL https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet. Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Αποζημίωση ειδικού σκοπού» και εισέρχεστε στην εφαρμογή.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

– έχετε υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. (εξαίρεση όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1.10.2018). Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας να έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος

–  έχετε υποβάλλει μέχρι και τις 16.04.2020, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ, που είχατε την υποχρέωση υποβολής, για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και τις 29.2.2020.

— δεν είστε σε αδράνεια από 1.4.2019 έως τις 29.2.2020, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020 και της Ε.2052/2020.

–  Αν είστε επιχείρηση που έχει δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.03.2019, δεν έχετε υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους, που είχατε την υποχρέωση υποβολής, από την 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020

– δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

–  Είστε επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία απερρίφθη λόγω υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ\’ όλη την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 29η Φεβρουαρίου 2020, και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε εκ νέου αίτηση μέχρι και την 17η Ιουνίου 2020 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, έχετε τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.

Πότε η  αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί;

 εάν η επιχείρηση:

  •  καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί σε αναστολή ή
  •  δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους συνδέσμους :

ΚΥΑ 39162/16.4.2020  https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/39162_2020_0.pdf

ΚΥΑ 57856/10.6.2020   https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%9A%CE%A5%CE%91%2057856.pdf

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/Odigies800euroneo_0.pdf

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...