Βρετανία: Τι είναι ο κατ’ αποκοπήν ΦΠΑ και πώς επηρεάζει τον κλάδο των ταξί;

Oι οδηγοί ταξί και οι επιχειρηματίες ιδιωτικής μίσθωσης στη Βρετανία προσπαθούν να κατανοήσουν το καθεστώς του κατ’ αποκοπήν ΦΠΑ και πώς θα μπορούσε να ωφελήσει την επιχείρησή τους.

Ο κατ’ αποκοπήν ΦΠΑ είναι ένα απλουστευμένο σύστημα που επιτρέπει στους εν λόγω επιχειρηματίες να καταβάλλουν ένα σταθερό ποσοστό του κύκλου εργασιών τους ως ΦΠΑ, αντί να υπολογίζουν το πραγματικό ποσό του ΦΠΑ που οφείλουν σε κάθε συναλλαγή. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και ταλαιπωρία, καθώς και να μειώσει τον κίνδυνο σφαλμάτων και κυρώσεων.

Για να ενταχθεί κάποιος στο καθεστώς του κατ’ αποκοπήν ΦΠΑ, πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια, όπως ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 150.000 λίρες Αγγλίας (χωρίς ΦΠΑ) και να μην χρησιμοποιεί το ταμειακό λογιστικό ή το ετήσιο λογιστικό καθεστώς. Πρέπει επίσης να επιλέξει ένα ποσοστό κατ’ αποκοπήν συντελεστή που να συνάδει με τον τομέα της επιχείρησής του. Για τους οδηγούς ταξί και τις επιχειρήσεις ιδιωτικής μίσθωσης, το κατ’ αποκοπή ποσοστό είναι 10%.

Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί ταξί που κερδίζουν περισσότερα από το κατώτατο όριο ΦΠΑ των 85.000 λιρών, θα πληρώνουν μόνο το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών τους ως ΦΠΑ, αντί του κανονικού 20%. Ωστόσο, οι ταξιτζήδες δεν μπορούν να διεκδικήσουν ΦΠΑ εισροών για τα έξοδά τους, εκτός αν αγοράσουν κεφαλαιουχικό περιουσιακό στοιχείο αξίας άνω των 2.000 λιρών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Για παράδειγμα, εάν ο κύκλος εργασιών σε ένα τρίμηνο είναι 12.000 λίρες (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), θα πληρώσουν 1.200 λίρες (10% των 12.000 λιρών) ως κατ’ αποκοπήν ΦΠΑ. Εάν είναι οδηγοί ιδιωτικών οχημάτων μίσθωσης (PHV) ή οδηγοί με άδεια χειριστή, θα μπορούν να χρεώσουν 20% για τις υπηρεσίες και να κρατήσουν το σύνολο των 2.400 λιρών (20% του συνόλου των 12.000 λιρών) ως κέρδος. Εάν έχουν αγοράσει ένα καινούργιο ταξί για 25.000 λίρες (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε αυτό το τρίμηνο, θα μπορούν επίσης να ανακτήσουν 4.167 λίρες (το 1/6 των 25.000 λιρών) ως ΦΠΑ εισροών.

Για τους οδηγούς μαύρων ταξί που εργάζονται με ταξίμετρο, η υπέρβαση του ορίου ΦΠΑ αποτελεί πρόβλημα, καθώς δεν μπορούν να χρεώνουν περισσότερα από το σύνολο του κομίστρου. Αντί να πληρώνει ο επιβάτης τον ΦΠΑ για την υπηρεσία, ο ταξιτζής είναι αυτός που πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό ΦΠΑ από το τελικό ποσό του κομίστρου.

Το καθεστώς του κατ’ αποκοπήν ΦΠΑ μπορεί να είναι επωφελές για τους οδηγούς ταξί και τους φορείς ιδιωτικής μίσθωσης που έχουν χαμηλά έξοδα και υψηλό κύκλο εργασιών. Ωστόσο, μπορεί να μην ταιριάζει σε όλους, ιδίως εάν έχουν υψηλά έξοδα και χαμηλό κύκλο εργασιών. Είναι πάντα καλύτερο να συμβουλεύονται έναν επαγγελματία λογιστή που μπορεί να βοηθήσει στη σύγκριση του κατ’ αποκοπήν με το κανονικό καθεστώς για να επιλέξουν το πλέον κερδοφόρο για εκείνους.

Εάν κάποιος επιθυμεί να ενταχθεί στο κατ’ αποκοπήν καθεστώς ΦΠΑ, πρέπει να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στις φορολογικές αρχές. Μπορεί να κάνει χρήση του καθεστώτος από την αρχή της επόμενης φορολογικής περιόδου, ενώ έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από το καθεστώς ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας εγγράφως τις Αρχές.

Το κλαδικό περιοδικό TaxiPoint επικοινώνησε με τους ειδικούς του κλάδου Drive Thru Tax για να εξετάσουν ορισμένα σημεία σχετικά με το θέμα του ΦΠΑ και του κατ’ αποκοπήν φόρου:

Θα μπορούσατε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κατώτατα όρια ΦΠΑ για τους οδηγούς ταξί;

Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί είναι επιχειρηματίες και πρέπει να εγγραφούν για ΦΠΑ εάν υπερβούν το όριο ΦΠΑ των 85.000 λιρών στο εισόδημα από την επιχείρησή τους. Αυτό θα είναι το άθροισμα των ναύλων που λαμβάνουν από τους πελάτες συν οποιοδήποτε εισόδημα που λαμβάνουν από τυχόν υπηρεσίες που παρέχουν σε άλλες επιχειρήσεις ταξί. Υπάρχει και ένα καλό νέο: τα φιλοδωρήματα δεν πρέπει να υπολογίζονται στους υπολογισμούς του κύκλου εργασιών.

Τι είναι ο «κατ’ αποκοπήν συντελεστής» ΦΠΑ 10% για τους οδηγούς ταξί και πώς λειτουργεί;

Σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες ΦΠΑ, μια επιχείρηση καταβάλλει 20% ΦΠΑ επί των εσόδων της από τη στιγμή που εγγράφεται στον ΦΠΑ. Μπορούν επίσης να αντισταθμίσουν τον ΦΠΑ που πρέπει να πληρώσουν με την επιστροφή του ΦΠΑ που έχουν καταβάλει για τις δαπάνες τους, όπως η χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, τα καύσιμα και οι επισκευές οχημάτων. Ωστόσο, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το «κατ’ αποκοπήν σύστημα» και να μη διεκδικήσουν επιστροφή ΦΠΑ για τα έξοδά τους και σε αντάλλαγμα να πληρώσουν μόνο 10% ΦΠΑ για το εισόδημά τους. Κάθε οδηγός θα πρέπει να αποφασίσει ποια επιλογή είναι η καλύτερη γι’ αυτόν.

Οι αδειοδοτημένοι οδηγοί ταξί δεν μπορούν να προσθέσουν ΦΠΑ στις τιμές ταξιμέτρου. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς επηρεάζει την ετήσια φορολογική δήλωση του οδηγού σε περίπτωση που ξεπεράσει το όριο των 85.000 λιρών;

Οι ναύλοι των ταξί καθορίζονται από τις τοπικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την Αρχή Μεταφορών στο Λονδίνο. Ο ΦΠΑ δεν μπορεί να προστεθεί σε αυτό το κόμιστρο, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα το κόμιστρο για τον πελάτη να υπερβαίνει το νόμιμο ποσό.

Οι οδηγοί ιδιωτικής μίσθωσης και οι οδηγοί Uber δεν υπόκεινται σε αυτές τις τιμές που καθορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Αν ένας οδηγός υπερβεί το κατώτατο όριο κατά μόλις 1 λίρα, πόσο ΦΠΑ θα πρέπει να πληρώσει;

Ο κύκλος εργασιών για την εξέταση της απαίτησης εγγραφής ΦΠΑ υπολογίζεται σε κυλιόμενο δωδεκάμηνο. Στο τέλος κάθε μήνα η επιχείρηση πρέπει να ανατρέξει και να δει αν έχει υπερβεί το όριο εγγραφής ΦΠΑ για το προηγούμενο έτος. Εάν αυτό έχει ξεπεραστεί, θα πρέπει να εγγραφούν για ΦΠΑ εντός 30 ημερών. Μόλις εγγραφεί, ο ΦΠΑ οφείλεται για όλα τα έσοδα και όχι μόνο για το αυτά που υπερβαίνουν τις 85.000 λίρες Αγγλίας.

Πόσο μεγαλύτερο τζίρο θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο οδηγός ταξί για να αξίζει τον κόπο να περάσει το όριο;

Αυτό εξαρτάται: αν ένας οδηγός κάνει 85.001 λίρες το χρόνο και στη συνέχεια εγγραφεί για ΦΠΑ, θα έχει ετήσια υποχρέωση ΦΠΑ περίπου 14.000 επί του εισοδήματός του. Ωστόσο, θα είναι σε θέση να ανακτήσει τον ΦΠΑ που έχει καταβάλει για τα καύσιμα, τη μίσθωση του αυτοκινήτου και τις επισκευές, οπότε το καθαρό κόστος για τον οδηγό μπορεί να είναι μεταξύ 8.000-10.000 λιρών ετησίως.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *