Ο Δήμος της Βιέννης επιδοτεί τα ηλεκτρικά ταξί

Μετά την ανακοίνωση για την επιδότηση του εξηλεκτρισμού του στόλου ταξί, στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Δήμος της Βιέννης εξειδίκευσε τους όρους χρηματοδότησης. Μια εταιρεία ταξί μπορεί να επιδοτηθεί με το ανώτερο ποσό των 10.000 ευρώ ανά όχημα. Το πολύ 15 οχήματα ανά εταιρεία είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Στόχος είναι «να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα οι εμπορικές μεταφορές χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030».
Όλες οι εταιρείες ταξί που έχουν έδρα στη Βιέννη μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Διατίθεται χρηματοδότηση για νέας ταξινόμησης, αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα με κινητήρα «των οποίων η κίνηση παράγεται αποκλειστικά από ηλεκτρικές μονάδες» και, φυσικά, είναι αδειοδοτημένα.
Η καταβολή της επιδότησης θα γίνει ως εξής: Μόλις τεθεί σε λειτουργία το αυτοκίνητο, θα καταβληθεί το πρώτο ποσό επιδότησης των 5.000 ευρώ. Μετά τη λειτουργία του οχήματος για 12 μήνες, ο κάτοχός του θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του οχήματος και θα λαμβάνει 5 ευρώ για καθεμία από αυτές.
Για την απόδειξη, ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ταξιμέτρου, αλλά ο επιχειρηματίας θα πρέπει να προσκομίζει τα «στοιχεία ταμειακής μηχανής, αποθηκευμένων πιστωτικών καρτών, δηλώσεων εταιρικής κάρτας, κουπονιών, έναρξης της χρέωσης της υπηρεσίας κ.ά». Τα στοιχεία θα υποβάλλονται ως έγγραφο PDF.
Περαιτέρω, ο συνολικός τζίρος θα διαιρείται με τον μέσο ωριαίο τζίρο ενός ταξί, τον οποίο ο Δήμος υπολογίζει στα 20 ευρώ. Αν λοιπόν ένα ταξί εισέπραξε 200 ευρώ, αυτό αντιστοιχεί σε 10 ώρες λειτουργίας. Άρα, ο επιχειρηματίας θα πιστωθεί με 50 ευρώ. Μετά τους πρώτους 12 μήνες, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 1.000 ώρες λειτουργίας. Εάν δεν μπορεί να το κάνει, παίρνει παράταση επιπλέον 12 μηνών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...