Οι οργανώσεις των εργαζομένων καλούν τους  ευρωβουλευτές να επισπεύσουν την υιοθέτηση της προτεινόμενης Οδηγίας Εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες

Σήμερα, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, διεξάγεται μια κρίσιμη ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καθορισμό του μέλλοντος της Οδηγίας εργασίας της ΕΕ για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η οδηγία θα παρέχει μια ρυθμιστική αναφορά που είναι πιθανό να αντιγραφεί από ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο που θέλουν να περιορίσουν τις καταχρήσεις στην ψηφιακή οικονομία.

Το Worker Info Exchange (WIE) και το Labor Observatory Algorithm and Society (TAS) συνέταξαν μια έκθεση στην οποία ζητούν από τους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν τη Δευτέρα υπέρ του πακέτου συμβιβαστικών τροπολογιών στην Οδηγία Εργασίας της ΕΕ. Η έκθεση ζητά την ταχεία έγκριση της οδηγίας. Ωστόσο, η έκθεση εντοπίζει βασικά κενά στην πρόταση που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η έκθεση προσδιορίζει την ανάγκη απαγόρευσης των επιβλαβών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες των πλατφορμών για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των εργαζομένων και τον καθορισμό μεταβλητών αμοιβών σε πραγματικό χρόνο.

Η προτεινόμενη οδηγία στοχεύει να τερματίσει το πρόβλημα της εσφαλμένης ταξινόμησης, ώστε όσοι είναι πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι να έχουν την επιχειρηματική ελευθερία να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ εκείνοι των οποίων η εργασία τελεί υπό τον έλεγχο ενός εργοδότη να απολαμβάνουν τα αντίστοιχα εργασιακά δικαιώματα. Το κλειδί για αυτό είναι η διασφάλιση ενός τεκμηρίου απασχόλησης όπου το βάρος της απόδειξης πέφτει στις πλατφόρμες.

Η οδηγία παρέχει επίσης βασικές προστασίες έναντι της άδικης και επιθετικής αλγοριθμικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διαφάνειας στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, του δικαιώματος στην αποτελεσματική ανθρώπινη εποπτεία και επανεξέταση και το δικαίωμα των εργαζομένων να καταθέτουν τη γνώμη τους.

Ωστόσο, η έκθεση τονίζει ότι ακόμη και η προτεινόμενη οδηγία υπολείπεται σε βασικούς τομείς όπως:

  • Ο ορισμός του χρόνου εργασίας, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει το χρόνο διαθεσιμότητας.
  • Αλγοριθμική ρύθμιση μεταβλητής αμοιβής (δυναμική αμοιβή) σε πραγματικό χρόνο, η οποία είναι γνωστό ότι προκαλεί βλάβη στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές και θα πρέπει να απαγορευτεί.
  • Η χρήση προγνωστικών προφίλ της συμπεριφοράς των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει επίσης να απαγορεύεται.
  • Η αυτοματοποιημένη απόλυση εργαζομένων, η οποία πρέπει να απαγορεύεται.

Καθώς η Οδηγία υπολείπεται ήδη σε βασικούς τομείς, η WIE, η OTAS και τα 11 συνδικάτα και οργανώσεις εργαζομένων που την υποστηρίζουν απαιτούν την άμεση έγκριση της συμβιβαστικής δέσμης, ώστε η προτεινόμενη οδηγία να προχωρήσει γρήγορα στα επόμενα στάδια.

Ο Tito Álvarez, εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου TAS δηλώνει:

Η ψηφοφορία τη Δευτέρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τους ευρωπαίους εργαζόμενους. Τα εργασιακά δικαιώματα που τώρα αρνούνται σε ολόκληρη την ΕΕ μπορούν επιτέλους να αναγνωριστούν. Η πρόταση του Κοινοβουλίου πρέπει να εγκριθεί προτού μπορέσει να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό στην επόμενη διαπραγμάτευση η πρόταση να βελτιωθεί και να ενσωματωθούν τα στοιχεία που περιγράφονται στο έγγραφο που συνέταξαν οι οργανώσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, οι πρακτικές πληρωμής πρέπει να αλλάξουν. Για παράδειγμα, η δυναμική αμοιβή πρέπει να απαγορεύεται και ο χρόνος αναμονής πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας και να πληρώνεται.

Η Nuria Soto, εκπρόσωπος του Riders x Derechos, δηλώνει:

Πρέπει να δούμε ταχύτερο ρυθμό προόδου προς την εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως καθώς οι νέες τεχνολογίες ξεπερνούν ήδη το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού. Για παράδειγμα, τον τελευταίο χρόνο έχουμε δει πλατφόρμες να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο υπερ-αρπακτικές τεχνολογίες, που είναι γνωστό ότι προκαλούν σοβαρή ζημιά, όπως η δυναμική ρύθμιση πληρωμών, το προφίλ συμπεριφοράς των εργαζομένων και ο βιομετρικός έλεγχος ταυτότητας. Στην έκθεσή μας ζητήσαμε τον έλεγχο ή την απαγόρευση αυτών των τεχνολογιών. Αυτό που θα συμβεί με αυτήν την οδηγία στην Ευρώπη θα χρησιμεύσει ως πρότυπο ρύθμισης σε όλο τον κόσμο, επομένως είναι ζωτικής σημασίας οι ευρωπαίοι νομοθέτες να ενεργούν γρήγορα και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Observatory of Work, Algorithm and Society (TAS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τους Riders x Derechos, Elite Taxi και Taxi Project 2.0 για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων στις πλατφόρμες στην Ισπανία και όχι μόνο.

Το Worker Info Exchange είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στο να βοηθά τους εργαζομένους να έχουν πρόσβαση και να αποκτούν πληροφορίες από τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με αυτούς στην εργασία και αποκαλύπτοντας την επιτήρηση και την άδικη αλγοριθμική διαχείριση που κρύβονται στην οικονομία της ψηφιακής πλατφόρμας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...