Βαρκελώνη : Σχέδιο για ευκολότερη πρόσβαση στο επάγγελμα με την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί

Στην μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης υπάρχουν 10.500 άδειες, ενώ οι εργαζόμενοι είναι μόλις 3.000. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι οδηγοί ταξί διαθέτουν τις δικές τους άδειες, δουλεύοντας πολλές ώρες για να εξασφαλίσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα.
Η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον κλάδο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην συνεννόηση των οδηγών ταξί, στα μη βέλτιστα λειτουργικά αποτελέσματα της δραστηριότητας, στην ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών, καθώς και στην ποιότητα των υπηρεσιών σε πτυχές όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η ασφάλεια οδήγησης ή συντήρηση και φροντίδα του οχήματος.
Ορισμένα προβλήματα που προέκυψαν από την έλλειψη εργαζομένων είχαν ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των πειρατικών ταξί και των VTC πλατφόρμας, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία του ταξί να ικανοποιήσει όλη τη ζήτηση.
Στη Βαρκελώνη, για παράδειγμα, αυτό το γεγονός σήμαινε ένα αποτέλεσμα έλξης για την αναδυόμενη πλατφόρμα VTC, η είσοδος της οποίας οδήγησε σε μείωση του εισοδήματος για τον κλάδο μεταξύ 2017 και 2019. Μια άλλη ανεπιθύμητη επίδραση της έλλειψης εργαζομένων στον κλάδο είναι η έλλειψη ανανέωσης των γενεών.
Μερικές φορές η έλλειψη πιστοποιημένων εργαζομένων δυσχεραίνει τη μεταφορά αδειών για όσους έχουν φτάσει στο τέλος της σταδιοδρομίας τους ή χρειάζεται να μεταφέρουν άδειες για άλλους λόγους. Η βελτίωση της απασχόλησης στον κλάδο θα πρόσφερε επίσης ευκαιρίες στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν το ταξί πριν πάρουν την απόφαση να αφοσιωθούν στο να είναι οδηγοί ταξί για το υπόλοιπο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και να αποκτήσουν τις δικές τους άδειες.
Από την άλλη, η μονομερής λειτουργία των αυτοαπασχολούμενων που βρίσκονται σε περίοδο απόσβεσης οφειλών για την πληρωμή της άδειας, δυσχεραίνει τις σχετικές επενδύσεις για τη βελτίωση της υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποιούνται με την ανάληψη υπερβολικού οικονομικού κινδύνου που μπορεί να οδηγήσει σε οικογενειακή καταστροφή λόγω απροσδόκητων γεγονότων όπως η κρίση του Covid-19.
Η διευκόλυνση της πρόσληψης οδηγών ταξί θα μείωνε αυτά τα προβλήματα, καθιστώντας ευκολότερο για τους οδηγούς ταξί να μοιράζονται τον χρόνο εργασίας και το εισόδημά τους με τους μισθωτούς με πιο υποστηρικτικό τρόπο, να μπορούν να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες και να εγγυώνται τη μελλοντική βιωσιμότητα του τομέα.
Μία από τις αιτίες της έλλειψης μισθωτών στον κλάδο είναι η δυσκολία των υποψηφίων να δουλέψουν στο ταξί σε ότι αφορά την απόκτηση ειδικής άδειας. Για να μειωθεί αυτή η δυσκολία, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στη διαδικασία εξέτασης για την απόκτηση της.

\"\"


Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας οδήγησης ταξί αποτελούνται από δύο πολύ καλά καθορισμένα και δομημένα μπλοκ. Η μορφή της εξέτασης και ο τρόπος διεξαγωγής της είναι επαρκής για την αφομοίωση των ελάχιστων γνώσεων για την έναρξη της δραστηριότητας του οδηγού ταξί.
Οι προτάσεις της Elite Taxi
Χρειάζονται περίπου 6-8 εβδομάδες κατά μέσο όρο για να προετοιμαστούν οι υποψήφιοι αρκετά καλά ώστε να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις. Αυτός ο χρόνος είναι επαρκής για να δημιουργήσει μια δυναμική μελέτης και να επιτρέψει την ενσωμάτωση της νέας γνώσης. Η εξέταση για την απόκτηση της ειδικής άδειας είναι σωστή προϋπόθεση, ακόμη περισσότερο μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις στον φάκελο εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2020. Ωστόσο, παρά τα οφέλη του ισχύοντος συστήματος για την απόκτηση πιστοποιητικών οδηγών ταξί, η Elit taxi πιστεύει ότι θα μπορούσαν να γίνουν τροποποιήσεις που θα ωφελήσουν τον κλάδο.
Αυτές είναι οι εξής:

  1. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται πέντε κλήσεις ετησίως, επομένως, δεδομένης της έλλειψης οδηγών που πλήττει τον κλάδο αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των κλήσεων εξετάσεων πρέπει να αυξηθεί σε δώδεκα. Θα πρέπει να υπάρχει μια μηνιαία κλήση.
  2. Για την επίσπευση της διαδικασίας απόκτησης των διαπιστευτηρίων, οι αιτούντες που περνούν το ένα από τα δύο μπλοκ, θα πρέπει να εγγραφούν αυτόματα στην επόμενη πρόσκληση. Με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειαζόταν να περιμένουν τόσο πολύ μέχρι τη νέα κλήση, ούτε να κάνουν ξανά τη διαδικασία εγγραφής.
  3. Το θέμα της εξυπηρέτησης πελατών θα πρέπει να τροποποιηθεί για να βελτιωθεί το περιεχόμενό του, καθώς η καλή συναλλαγή μαζί τους είναι απαραίτητη.
  4. Θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σχέδιο για το 2023, να δοθεί μπόνους στο μπλοκ γνώσεων της πόλης σε υποψήφιους επαγγελματίες οδηγούς, σε άτομα που ζουν στη Βαρκελώνη για περισσότερα από 15 χρόνια και σε όσους είναι μεγαλύτεροι από 52 χρονών.
  5. Ενσωματώστε ισπανικά και καταλανικά κείμενα κατανόησης ανάγνωσης στην ενότητα επικοινωνίας. Η παροχή πιστοποιητικού επιπέδου γλώσσας, θα πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...