Ένα στα δύο οχήματα VTC στην Μαδρίτη παρανομεί.

Εκστρατεία αυστηρού και συντονισμένου ελέγχου από το Υπουργείο Μεταφορών.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Μαδρίτης ξεκίνησε μια ειδική διαδικασία επιθεώρησης για τον έλεγχο πιθανών παραβάσεων κατά την μεταφορά επιβατών στο αεροδρόμιο Barajas. Στο τέλος του Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ένας συντονισμένος έλεγχος στον τερματικό σταθμό 4 σε όλα τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό. Στον έλεγχο συμμετείχαν πλην του Υπουργείου Μεταφορών και η Δημοτική Αστυνομία. Στα 22 αυτοκίνητα που ελέγχθηκαν εκείνη την ημέρα στα μισά σχεδόν οχήματα (10) βεβαιώθηκαν παραβάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποια καταγγέλθηκαν για περισσότερες από μία παραβάσεις.

Τρία από αυτά τα οχήματα δεν είχαν τα νόμιμα δικαιολογητικά για να κάνουν μεταφορές και τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο 4.001 ευρώ. Πέντε αυτοκίνητα δεν έφεραν το υποχρεωτικό σήμα VTC (διακριτικά γνωρίσματα).

Η συγκεκριμένη επιθεώρηση αφορά μέρος μιας ελεγκτικής εκστρατείας των οχημάτων VTC (ενοικιαζόμενα με οδηγό) που πραγματοποιείτε από το Υπουργείο Μεταφορών. Πριν από την εμφάνιση της πανδημίας και μόνο για τον Ιανουάριο ελέχθησαν 1.430 οχήματα και βεβαιώθηκαν 494 παραβάσεις που αφορούσαν την μη ολοκλήρωση του οδικού χάρτη (σύμβαση που καταγράφει αναλυτικά την διαδρομή, τους επιβαίνοντες, την τιμή κ.λ.π.).

Το 2019 η Περιφέρεια της Μαδρίτης επιθεώρησε περισσότερα από 12.300 ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό και βεβαίωσε 3.300 παραβάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Σε αυτούς τους ελέγχους, οι επιθεωρητές του Υπουργείου Μεταφορών επαληθεύουν ότι το όχημα διαθέτει την αντίστοιχη άδεια VTC και αναγνωρίζεται με τα υποχρεωτικά σήματα.
  • Ελέγχουν επίσης ότι παρέχει μια υπηρεσία που είχε προηγουμένως συμβληθεί, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Μητρώο Υπηρεσιών VTC του Υπουργείου Ανάπτυξης από τον εκμισθωτή και ότι έχει τον αντίστοιχο χάρτη πορείας δεόντως συμπληρωμένο.
  • Επιπλέον, οι οδηγοί VTC πρέπει να συμπληρώσουν έναν χάρτη πορείας ανά υπηρεσία, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και το επίθετο του εκμισθωτή και του μισθωτή, τον τόπο και την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που πρέπει να ξεκινήσει την υπηρεσία.
  • Τα πιο συνηθισμένα αδικήματα είναι η έλλειψη σύμβασης ή ο ημιτελής χάρτης πορείας.

Σύμφωνα με το νόμο είναι παράβαση η προσέλκυση ή η μεταφορά πελατών που δεν είχαν προηγουμένως συνάψει σύμβαση. Αυτό το σοβαρό αδίκημα επιβάλλει ποινή 601 ευρώ.

Η πιο σοβαρή παράβαση που μπορεί να πραγματοποιήσει ένα VTC είναι να μην έχει την άδεια να ασκήσει τη δραστηριότητά του. Σε αυτή την  περίπτωση το πρόστιμο είναι 4.001 ευρώ, το οποίο, σε περίπτωση μη πληρωμής του, ενδέχεται να οδηγήσει στην ακινητοποίηση του οχήματος.

Από την άλλη πλευρά, το λιγότερο αξιόποινο αδίκημα είναι αυτό που επιβάλλεται σε περίπτωση που τα απαιτούμενα σήματα δεν είναι ορατά από έξω, πράγμα που θα σήμαινε πρόστιμο 201 ευρώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...