Λονδίνο: Η Aρχή  Μεταφορών του Λονδίνου έλαβε πάνω από 1.000 επίσημες καταγγελίες οδηγών της Uber στο πρώτο τρίμηνο του 2023

Η Αρχή Μεταφορών του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι έλαβε πάνω από 1.000 καταγγελίες από οδηγούς της Uber London Limited κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Οι καταγγελίες αυτές παραδόθηκαν από την ίδια την Uber μέσω ενός συμπληρωμένου καθορισμένου εντύπου που παρέχει στους οδηγούς ο ρυθμιστικός φορέας. Η Αρχή απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης να την ενημερώνουν για οποιεσδήποτε καταγγελίες που αφορούν την απόλυση ή την αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού ενός οδηγού λόγω μη ικανοποιητικής συμπεριφοράς.

\"\"
The Uber logo is displayed on a mobile phone in this picture illustration taken November 25, 2019. REUTERS/Hannah McKay/Illustration – RC2BID9KZWMS

Εκπρόσωπος της Αρχής δήλωσε: «Οποιοσδήποτε ισχυρισμός που οδηγεί σε απόλυση οδηγού από φορέα εκμετάλλευσης λόγω μη ικανοποιητικής συμπεριφοράς του σε σχέση με την οδήγηση ιδιωτικού οχήματος ενοικίασης πρέπει να κοινοποιείται στην Αρχή εντός 14 ημερών.

Παρέχουμε το έντυπο PHV/105 στους οδηγούς τους για τον σκοπό αυτό, ωστόσο, το ίδιο έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν φορέα εκμετάλλευσης για να μας ενημερώσει για τυχόν ανησυχίες ή καταγγελίες που μπορεί να υπάρχουν για έναν οδηγό. Συνεπώς, το έντυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν φορέα εκμετάλλευσης για να ενημερώσει την Αρχή εάν έχει ανασταλεί η εργασία του για τον φορέα εκμετάλλευσης, αλλά και για να παράσχει τα αποτελέσματα οποιασδήποτε έρευνας/επανεξέτασης που φρόντισε να πραγματοποιήσει σε σχέση με μια καταγγελία που έλαβε εκ μέρους των οδηγών. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίσαμε πάνω από 1.000 έντυπα που παραλήφθηκαν από τον φορέα εκμετάλλευσης ιδιωτικών μισθώσεων Uber London Limited στο πρώτο τρίμηνο του 2023».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...