Γερμανία: Τα άτομα με βαριά αναπηρία έχουν προτεραιότητα μόνο στην πρώτη παραχώρηση άδειας, σύμφωνα με δικαστική απόφαση

Ένα άτομο με βαριά αναπηρία μπορεί να προτιμηθεί κατά την έκδοση μιας άδειας ταξί, αλλά μόνο εάν δεν κατέχει και άλλη άδεια, σύμφωνα με δικαστική απόφαση.
Ένας βαρύτατα ανάπηρος ενάγων με βαθμό αναπηρίας 80% και σημαντική έκπτωση της ικανότητας οδήγησης άσκησε αγωγή για άδεια κυκλοφορίας ταξί που είχε χορηγηθεί σε συνάδελφό του από την αρχή αδειοδότησης, καθώς ήθελε την άδεια για τον εαυτό του. Ο ενάγων ήταν ήδη κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ταξί, αλλά δήλωσε ότι τελούσε υπό προνομιούχο καθεστώς λόγω της βαριάς αναπηρίας του. Στον κατάλογο των παλαιών επιχειρηματιών, είχε καταταγεί στην 11η θέση του πίνακα προτεραιότητας για τη χορήγηση της άδειας, ενώ ο επιχειρηματίας που προτιμήθηκε βρισκόταν στη θέση 1.
Το διοικητικό δικαστήριο του Άαχεν, με απόφασή του τον Μάρτιο του 2023, απέρριψε το αίτημά του, αναφέροντας ότι η κατ\’ εξαίρεση παραβίαση της αρχής της προτεραιότητας απαιτεί ειδική αιτιολόγηση.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, αυτή η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί λεπτομερέστερα λόγω της παρεμπόδισης του αιτούντος εξαιτίας μιας ρύθμισης κοινωνικού δικαίου. Διότι σύμφωνα με τον Κοινωνικό Κώδικα της Γερμανίας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αδειοδότηση σε άτομα με βαριά αναπηρία.
Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία το συγκεκριμένο ζήτημα έχει λυθεί, καθώς υπάρχει διάταγμα που καθορίζει με σαφήνεια τους όρους χορήγησης άδειας ταξί σε βαριά ανάπηρους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...