Βρετανία: Σε νέα διαμάχη με τις φορολογικές αρχές για καταβολή ΦΠΑ 386 εκατ. λιρών η Uber

Στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, η Uber αποκάλυψε ότι οι φορολογικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αμφισβήτησαν το ποσό και τη μέθοδο υπολογισμού του ΦΠΑ που οφείλει από τον Μάρτιο του 2022, με αποτέλεσμα τον καταλογισμό επιπλέον 386 εκατ. λιρών (περίπου 487 εκατ. δολάρια).

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν προκαταβολικά το αμφισβητούμενο ποσό προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να το αμφισβητήσουν στο φορολογικό δικαστήριο. Εάν ο φορολογούμενος αμφισβητήσει επιτυχώς την εκτίμηση, η πληρωμή επιστρέφεται στη συνέχεια. Έτσι, τον Ιούλιο του 2023, η Uber κατέβαλε το ποσό των 386 εκατ. λιρών και πλέον θα κινηθεί νομικά. Η πληρωμή αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023, αλλά δεν θα έχει άμεση επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων της.

Ωστόσο, η Uber Technologies Inc. κατάφερε να καταγράψει τα πρώτα λειτουργικά κέρδη στην ιστορία της, που οφείλονται στην αυξημένη κατά 20% ζήτηση των υπηρεσιών της παγκοσμίως.

Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 326 εκατ. δολαρίων από τις δραστηριότητές της κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο, ενώ το προηγούμενο έτος εμφάνιζε λειτουργικές ζημίες ύψους 713 εκατ. δολαρίων.

Από το 2014, η Uber κατέγραφε συνεχώς σημαντικές ζημίες ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ενώ η εταιρεία κατά καιρούς ανακοίνωνε κέρδη μετά από φόρους, αυτά προέρχονταν κυρίως από αναπροσαρμογές επενδύσεων σε μετοχές ή έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και όχι από τις βασικές δραστηριότητές της.

Το περασμένο έτος, η Uber κατέγραψε αύξηση 22% στις κρατήσεις διαδρομών στην πλατφόρμα της, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της επίτευξης λειτουργικών κερδών.

Η Uber κατέγραψε επίσης αύξηση κύκλου εργασιών κατά 14%, στα 9,2 δισ. δολάρια,, ενώ κατάφερε να διατηρήσει τα έξοδά της υπό έλεγχο, καθώς αυτά αυξήθηκαν μόνο κατά 1%.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...