Οι οδηγοί ταξί της Μαδρίτης ζητούν να γίνει και πάλι υποχρεωτική η κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας

Η κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας ταξί στην Κοινότητα της Μαδρίτης, καθώς στις 9 Απριλίου 2019 το δημοτικό συμβούλιο, με πρόεδρο τότε τον Άνχελ Γκαρίδο, τροποποίησε τον Κανονισμό των Υπηρεσιών Αστικών Δημόσιων Μεταφορών του 2005. Η Ομοσπονδία Ταξί της Μαδρίτης διαφωνεί με το μέτρο, καθώς θεωρεί ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγγυάται τις απαιτούμενες γνώσεις για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες.

Η ομοσπονδία άσκησε έφεση κατά του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι, για να μπορέσει κανείς να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση εργασίας προσφέρεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης, μία από τις ελάχιστες απαιτήσεις είναι να κατέχει αυτόν τον τίτλο, η απουσία του οποίου απομειώνει την αξία του επαγγέλματος. Εκπρόσωποι της ομοσπονδίας ανέφεραν ότι το εν λόγω διάταγμα έχει προσβληθεί στα δικαστήρια και εκκρεμεί το αποτέλεσμα, ενώ εκτιμούν ότι αυτό που επεδίωκε η διοίκηση με τη συγκεκριμένη απόφαση ήταν να απελευθερώσει τον τομέα των ταξί.

Η διασφάλιση της γνώσης της ισπανικής γλώσσας είναι ένας από τους παράγοντες που καθιστούν απαραίτητη την απαίτηση για τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα, κάποιοι αλλοδαποί που μόλις έχουν φτάσει στην Ισπανία και δεν γνωρίζουν τη γλώσσα μπορούν να οδηγούν ταξί και να προσφέρουν υπηρεσίες. Είναι μάλιστα συχνό το φαινόμενο πελάτες να κατεβαίνουν από ταξί επειδή ο οδηγός δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα και καλεί ένα τρίτο άτομο να ενεργήσει ως μεταφραστής.

Για να αποκτήσει κάποιος μια άδεια ταξί στη Μαδρίτη πρέπει να περάσει από εκπαίδευση, κόστους 20 ευρώ. Αυτή περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων σε δύο μορφές: 15 ημέρες δια ζώσης διδασκαλία και, στη συνέχεια, 2 μήνες διαδικτυακή εκπαίδευση. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, πραγματοποιείται μια εξέταση στην οποία υποβάλλονται ερωτήσεις που αφορούν σημεία ενδιαφέροντος, περιβαλλοντικές γνώσεις, ψυχολογία, ισπανική γλώσσα και κανονισμούς μεταφορών, τόσο εθνικούς, όσο και των αυτόνομων κοινοτήτων και δήμων.

Προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα, οι οδηγοί ταξί πρέπει να αποδείξουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για έγκλημα σεξουαλικής φύσης. Από την Ομοσπονδία Ταξί Μαδρίτης καταγγέλλουν ότι το 2019 προτάθηκε η κατάργηση και αυτής της απαίτησης, ωστόσο, ο τομέας αντιστάθηκε σθεναρά καθώς είναι ένας από τους πυλώνες που εγγυώνται την ασφάλεια της υπηρεσίας. Αντιθέτως, για τα ενοικιαζόμενα οχήματα ο οδηγός τους δεν χρειάζεται να προσκομίσει το πιστοποιητικό για τα εγκλήματα σεξουαλικής φύσης που χορηγείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...