Βέλγιο: Το ταξί αξιόπιστη εναλλακτική για το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο

Σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Αυτοκινητιστικών Λεσχών (ACA), το μέσο ετήσιο κόστος κατοχής αυτοκινήτου στο Βέλγιο ήταν περίπου 5.366 ευρώ το 2021. Αυτό περιλαμβάνει τα κόστη αγοράς ή ενοικίασης, ασφάλισης, συντήρησης, επισκευών, καυσίμων και φόρων.

Τα τέλη στάθμευσης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με την πόλη και τη γειτονιά, αντιπροσωπεύουν όμως σημαντικό μέρος των δαπανών που σχετίζονται με τη χρήση ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγε η Touring το 2020, οι Βέλγοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτου ξοδεύουν κατά μέσο όρο 133 ευρώ μηνιαίως για έξοδα στάθμευσης. Χρησιμοποιώντας το ταξί, μπορούν να αποφύγουν αυτά τα πρόσθετα έξοδα.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οδικής Βοήθειας (FIA), το κόστος συντήρησης και επισκευής ενός αυτοκινήτου στο Βέλγιο μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.010 ευρώ ετησίως. Το κόστος αυτό μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω εάν απαιτούνται σημαντικές επισκευές. Τα ταξί γενικά συντηρούνται καλά, για να πληρούν τα κανονιστικά πρότυπα και να αποφεύγονται οι βλάβες.

Το κόστος ασφάλισης αυτοκινήτου στο Βέλγιο μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με την ηλικία του οδηγού, το φύλο, τον τόπο κατοικίας, το ιστορικό οδήγησης, το μοντέλο του αυτοκινήτου κ.λπ. Σύμφωνα με έρευνα του φορέα ασφαλίσεων Assurland, το μέσο ετήσιο κόστος ασφάλισης αυτοκινήτου στο Βέλγιο το 2021 ήταν περίπου 566 ευρώ.

Εν ολίγοις, το ταξί μπορεί να αποτελέσει μια πιο οικονομική, εναλλακτική λύση έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου στο Βέλγιο, λόγω του κόστους ιδιοκτησίας του, της απουσίας κόστους στάθμευσης, συντήρησης, επισκευών και ασφάλισης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...