Ε.Ε.: Σαφής διάσταση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών για το κείμενο της οδηγίας που αφορά τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες

Σε συνάντηση των εκπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάστηκε ένα νέο συμβιβαστικό κείμενο σχετικά με την οδηγία για την εργασία σε πλατφόρμες, με την ελπίδα να οικοδομηθεί μια γέφυρα μεταξύ των έντονα διχασμένων στρατοπέδων και να αμβλυνθούν οι διαφορές πριν από τη Σύνοδο των υπουργών Μεταφορών, στα μέσα Ιουνίου.

Αυτή είναι η τέταρτη προσπάθεια της Σουηδίας για την έκδοση κοινού κειμένου μετά από μήνες πολιτικού αδιεξόδου, τόσο σε επίπεδο ομάδας εργασίας όσο και σε επίπεδο εκπροσώπων. Τον Δεκέμβριο, μια πρόταση της τότε τσεχικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. είχε πέσει στο κενό σε επίπεδο υπουργών. Οι διαφωνίες είναι πολλές και εντοπίζονται στη εφαρμογή του νομικού τεκμηρίου της απασχόλησης και τις εξαιρέσεις που θα επέτρεπε η τελική οδηγία.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER) την περασμένη εβδομάδα κατέδειξε σαφή διάσταση απόψεων: «Δεκατέσσερις αντιπροσωπείες δήλωσαν δεν είναι ακόμη σε θέση να υποστηρίξουν το συμβιβαστικό κείμενο, καθώς χρειάζονται κάποιες τελικές ρυθμίσεις», αναφέρεται στο νέο συμβιβαστικό κείμενο, με ημερομηνία 27 Μαΐου.

Οι χώρες που επιθυμούν ένα πιο προστατευτικό κείμενο, όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, δεν συμφώνησαν σε ρήτρες εξαίρεσης οι οποίες, κατά την άποψή τους, θα ακύρωναν κάθε ουσιαστικό αντίκτυπο του τεκμηρίου απασχόλησης.
Από την άλλη, οι πιο φιλελεύθερες χώρες, όπως η Γαλλία και η Πολωνία, απέρριψαν επίσης το κείμενο που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας να επανέλθει στο διατακτικό του κειμένου μια ευρεία ρήτρα εξαιρέσεων.
Τέλος, μια ομάδα χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής, όπως η Ουγγαρία, η Λετονία και η Λιθουανία, τάχθηκε υπέρ ενός υψηλότερου ορίου για την ενεργοποίηση του τεκμηρίου απασχόλησης. Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο, που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, απαιτούνται τρία από τα επτά κριτήρια για την ενεργοποίηση του τεκμηρίου. Το αρχικό κείμενο της Επιτροπής απαιτούσε δύο κριτήρια από τα πέντε.

Όσον αφορά τη Γερμανία, συνεχίζει να σιωπά και δεν έχει ακόμη λάβει θέση επί της πρότασης οδηγίας.

Η Ισπανία, ένθερμος υποστηρικτής μιας προστατευτικής και ευρείας εμβέλειας οδηγίας, οδηγείται στις κάλπες στις 23 Ιουλίου, με την πιθανότητα ο αριστερός συνασπισμός να δώσει τη θέση του σε έναν κεντροδεξιό, με πιο φιλελεύθερη στάση, γεγονός που ενδεχομένως να αλλάξει τη στάση της.

Το καινούργιο συμβιβαστικό κείμενο προσθέτει μια νέα διατύπωση στο άρθρο για το νομικό τεκμήριο απασχόλησης διευκρινίζοντας ότι «το νομικό τεκμήριο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε μείωση του επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους εργαζόμενους σε πλατφόρμες από τα νομικά συστήματα που ισχύουν στα κράτη μέλη». Αυτό επιτρέπει στις χώρες με ευνοϊκότερους νομικούς μηχανισμούς από αυτούς που προβλέπει η οδηγία να συνεχίσουν να βασίζονται στους μηχανισμούς αυτούς.

Επιπλέον, η σουηδική προεδρία πρόσθεσε νέο κείμενο για να διευκρινίσει ότι η οδηγία δεν επηρεάζει «τη διακριτική ευχέρεια των δικαστηρίων και των εθνικών αρχών να διαπιστώνουν την ύπαρξη σχέσης εργασίας», όπως αυτή ορίζεται από τον νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...