Ο μέσος όρος ηλικίας των Σκωτσέζων οδηγών ταξί ανεβαίνει, ενώ λιγότεροι νέοι εισέρχονται στο  επάγγελμα

Η οδήγηση ταξί είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα στη Σκωτία, με περισσότερους από 30.000 εγγεγραμμένους αδειούχους οδηγούς το 2020.

Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει πλέον την πρόκληση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, καθώς πολλοί οδηγοί πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης και λιγότεροι νέοι εισέρχονται στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Transport Scotland, ο μέσος όρος ηλικίας ενός Σκωτσέζου οδηγού ταξί το 2020 ήταν 54,4 έτη, από 53,8 έτη το 2019 και 52,6 έτη το 2018. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς οδηγούς ήταν άνω των 50 ετών και μόνο το 7% ήταν κάτω των 35 ετών.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που εξηγούν γιατί η οδήγηση ταξί είναι ένα επάγγελμα που γερνάει στη Σκωτία. Ένας από αυτούς είναι το υψηλό κόστος εισόδου, καθώς οι οδηγοί πρέπει να επενδύσουν σε όχημα, άδεια, ασφάλιση και συντήρηση. Ένας άλλος παράγοντας είναι η απαίτηση επίσημης κατάρτισης και προσόντων, η οποία μπορεί να αποθαρρύνει τους νέους που αναζητούν επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση. Ένας τρίτος παράγοντας είναι ο ανταγωνισμός από άλλους τρόπους μεταφοράς.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πολλά οφέλη και ευκαιρίες για τους οδηγούς ταξί. Ένα από αυτά είναι η ευελιξία και η ανεξαρτησία που προσφέρει η αυτοαπασχόληση, η οποία μπορεί να ταιριάζει σε ορισμένους ανθρώπους που προγραμματίζουν την εργασία τους σύμφωνα με τον τρόπο ζωής τους. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η κοινωνική διάσταση της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και τους άλλους οδηγούς, η οποία μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση έντονης κοινωνικοποίησης. Και ένα τρίτο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα να κερδίζει κάποιος ένα αξιοπρεπές εισόδημα, ανάλογα με την τοποθεσία, τη ζήτηση και τις ώρες εργασίας.

Η οδήγηση ταξί είναι ένα επάγγελμα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του και απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο δέσμευσης και πάθους. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά, αλλά μπορεί να είναι ανταποδοτική για όσους την απολαμβάνουν. Ο μέσος όρος ηλικίας ενός Σκωτσέζου οδηγού ταξί μπορεί να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες προκλήσεις και πραγματικότητες του κλάδου, μπορεί όμως να αλλάξει στο μέλλον καθώς εμφανίζονται νέες τεχνολογίες και κανονισμοί.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...