130 νέες άδειες ταξί στο Μόναχο

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των αδειών ταξί του Μονάχου μειώθηκε κατά περίπου 130. Τώρα η αρμόδια αρχή αδειοδότησης θέλει να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 και ως εκ τούτου θα εκδώσει νέες άδειες από τον Ιανουάριο του 2023.
Σε αντίθεση με το Βερολίνο ή το Αμβούργο, οι άδειες ταξί είναι περιορισμένες στο Μόναχο. Οποιοσδήποτε υποβάλει αίτηση στην αρμόδια επαρχιακή διεύθυνση (KVR) για άδεια ταξί δεν θα λάβει άδεια ακόμη και αν πληρούνται οι νομικές και προσωπικές προϋποθέσεις. Η αρχή βασίζεται σε μια διάταξη του νόμου περί μεταφοράς επιβατών (PBefG), σύμφωνα με την οποία μπορούν να χορηγηθούν πρόσθετες άδειες ταξί, μόνο εάν η λειτουργικότητα του υπάρχοντος τοπικού εμπορίου ταξί δεν επηρεάζεται. Μια τέτοια απαγόρευση αδειών υπήρχε στο Μόναχο εδώ και πολλές δεκαετίες, εκτός από μικρές διακοπές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 3.100 άδειες.
Ένας τέτοιος περιορισμός πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένος. Η πόλη πρέπει να παρουσιάσει πειστικά επιχειρήματα ότι η λειτουργικότητα των υπαρχόντων ταξί κινδυνεύει πράγματι από μια αύξηση. Ως εκ τούτου, η KVR αναθέτει σε ένα γραφείο εμπειρογνωμόνων να εξετάζει την αγορά των ταξί σε τακτά χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια θεωρεί ότι οι συστάσεις του είναι νομικά δεσμευτικές. Μια τέτοια έκθεση συντάχθηκε πιο πρόσφατα για τα έτη έως το 2019, δηλαδή μέχρι λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των αδειών ταξί στο Μόναχο θα μπορούσε να αυξηθεί.
Τη στιγμή της ολοκλήρωσης, ωστόσο, το lockdown του κορωνοϊού είχε ήδη τεθεί σε ισχύ με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τον κλάδο των ταξί. Ως αποτέλεσμα, η έκθεση ανέφερε ότι η αύξηση θα πρέπει να περιμένει, έως ότου οι πωλήσεις επιστρέψουν στα προ του κορωνοϊού επίπεδα. Η έκθεση όρισε τον αριθμό των επιβατών στο αεροδρόμιο του Μονάχου ως βάση αξιολόγησης για μια τέτοια άνοδο. Η αύξηση των αδειών θα μπορούσε να γίνει, εάν οι αφίξεις έφταναν το 80% του αριθμού των επιβατών πριν από την πανδημία για τρεις συνεχόμενους μήνες. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Η KVR ανακοίνωσε ότι θα εκδοθούν περίπου 130 άδειες ταξί από τον Ιανουάριο του 2023. Τονίζει ότι δεν θα παραχωρηθούν νέες αλλά ο αριθμός θα αυξηθεί από εκείνες που είχαν επιστρέψει οι ιδιοκτήτες τα τελευταία δύο έως τρία χρόνια.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...