Οι ευρωβουλευτές των μεταφορών θέλουν σταθμούς επαναφόρτισης αυτοκινήτων κάθε 60 km και ανεφοδιασμό με υδρογόνο κάθε 100 km

  • Ταχύτερη και πιο ισχυρή ανάπτυξη σταθμών φόρτισης στους κύριους δρόμους της ΕΕ
  • Εύχρηστη επαναφόρτιση/ανεφοδιασμός με προσιτή, συγκρίσιμη και χωρίς διακρίσεις τιμή
  • Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης υποχρεωτικούς στόχους για λιγότερες εκπομπές στον ναυτιλιακό τομέα

Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να μπορούν να επαναφορτίζονται κάθε 60 km και να ανεφοδιάζονται με υδρογόνο κάθε 100 km, για να βοηθήσουν την ΕΕ να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ενέκρινε σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων με 36 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 6 αποχές το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας. Στόχος της είναι να προωθήσει την ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης ή εναλλακτικού ανεφοδιασμού (όπως ηλεκτρικό ή υδρογόνο) για αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα και αεροπλάνα και να υποστηρίξει την υιοθέτηση βιώσιμων οχημάτων.
Υποχρεωτικοί στόχοι σταθμών επαναφόρτισης/ανεφοδιασμού
Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να θέσουν ελάχιστους υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και να ζητήσουν από τις χώρες της ΕΕ να παρουσιάσουν το σχέδιό τους έως το 2024 για τον τρόπο επίτευξής του.
Σύμφωνα με το εγκριθέν κείμενο, οι ηλεκτρικές δεξαμενές φόρτισης για αυτοκίνητα θα πρέπει να αναπτύσσονται τουλάχιστον κάθε 60 km κατά μήκος των κύριων δρόμων της ΕΕ έως το 2026. Για φορτηγά και λεωφορεία, οι ίδιες απαιτήσεις θα ισχύουν έως το 2026, αλλά μόνο στα βασικά δίκτυα ΔΕΔ-Μ . Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης να αναπτυχθούν ταχύτερα οι σταθμοί φόρτισης φορτηγών σε ασφαλή θέση στάθμευσης: δύο σταθμοί φόρτισης από το 2028 αντί για έναν από το 2031 όπως προτείνει η Επιτροπή. Σε όλες τις περιπτώσεις, ορισμένες εξαιρέσεις ανάπτυξης θα ισχύουν για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα νησιά και τους δρόμους με πολύ μικρή κυκλοφορία.
Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης τη δημιουργία περισσότερων σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου κατά μήκος των κύριων δρόμων της ΕΕ σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής (κάθε 100 km σε αντίθεση με κάθε 150 km) και να γίνει πιο γρήγορα (έως το 2028 σε αντίθεση με το 2031).
Απλή επαναφόρτιση
Οι χρήστες οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να μπορούν να πληρώνουν εύκολα, η τιμή πρέπει να εμφανίζεται ανά kWh ή ανά κιλό, να είναι προσιτή, συγκρίσιμη και προσβάσιμη σε όλες τις μάρκες οχημάτων. Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης να δημιουργηθεί ένα σημείο πρόσβασης στην ΕΕ για δεδομένα εναλλακτικών καυσίμων έως το 2027 για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τους χρόνους αναμονής και τις τιμές σε διαφορετικούς σταθμούς.
Ο εισηγητής του ΕΚ για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων Ismail Ertug (S&D, DE) δήλωσε: «Τα βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα και η ανάπτυξη της υποδομής τους διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη μετάβαση σε μια επιτυχημένη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τομέα των μεταφορών. Επεκτείνοντας την υποδομή φόρτισης πιο γρήγορα, κάνουμε τη μετάβαση στη φιλική προς το κλίμα κινητικότητα ευκολότερη για τους ανθρώπους και τη βιομηχανία».
Επόμενα βήματα
Μόλις το Κοινοβούλιο ως σύνολο εγκρίνει αυτό το σχέδιο διαπραγματευτικής θέσης στη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου , οι ευρωβουλευτές θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν συνομιλίες με τις κυβερνήσεις της ΕΕ για την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...