Οι επερχόμενες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταφορά επιβατών

Του Βασίλη Σιάσσου

Oι κατευθυντήριες  γραμμές για ταξί, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό και παρόχους υπηρεσιών κοινής χρήσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας ανταγωνίζονται δίκαια με ένα καινοτόμο, κοινωνικά αποδεκτό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να αναγνωρίζουν ότι τα ταξί εγγυώνται την κινητικότητα για όλους, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους της κοινωνίας, δηλαδή τους ηλικιωμένους, τους πολίτες με ειδικές ανάγκες και τα άτομα που ζουν εκτός αστικών περιοχών.

Σε ανακοίνωσή της η IRU τονίζει : ‘’Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ακόλουθες αρχές στον σχεδιασμό των  κατευθυντήριων γραμμών  για τη μεταφορά επιβατών:

  • Οι κανόνες πρέπει να τεθούν στο καταλληλότερο επίπεδο: με τις υπηρεσίες ταξί, ιδίως αυτές,  να αποτελούν βασικό μέρος στην αλυσίδα μεταφορών, οι κανόνες που ισχύουν για τα ταξί πρέπει να ορίζονται στο πλησιέστερο προς τον πελάτη επίπεδο, είτε είναι εθνικό είτε τοπικό. Τα υφιστάμενα τοπικά και εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς τόσο σε  απόδοση όσο  και σε ανταγωνιστική προοπτική, πρέπει να διατηρηθούν. Για παράδειγμα, οποιεσδήποτε συζητήσεις ή αποφάσεις σχετικά με τις ποσοστώσεις ταξί, τη συμφόρηση, τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις κατ\’ απαίτηση μεταφορές στις πόλεις, την τιμολόγηση και τη χρήση της παραγωγικής ικανότητας, θα πρέπει να ρυθμίζονται στο καταλληλότερο επίπεδο, δηλαδή σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, λόγω της μοναδικής  φύσης του τομέα των ταξί και το ειδικό ρυθμιστικό περιβάλλον που ασκεί η επιχείρηση ταξί σε όλες τις πόλεις.

Ίδια υπηρεσία, ίδιοι κανόνες: Σήμερα οι γραμμές και οι λειτουργικές διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της αγοράς (ταξί, ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό, μεσάζοντες επιβατικών μεταφορών) είναι θολές. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει πλέον διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών και των λειτουργιών των εφαρμογών κράτησης ταξί και της κράτησης των λεγόμενων εταιρειών ψηφιακών πλατφορμών . Επομένως, οι κατευθυντήριες γραμμές  πρέπει να  επιτρέπουν στις εταιρείες να ανταγωνίζονται δίκαια στο διαδίκτυο με βάση την αρχή «ίδια υπηρεσία, ίδιοι κανόνες», εξασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού προς όφελος και την ασφάλεια όλων των πελατών και των οδηγών, των PHV και των οδηγών ταξί.

\"\"

Μετάβαση σε συλλογικά μέσα μεταφοράς: Ο κανόνας «επιστροφής στο γκαράζ» είναι ένα εργαλείο που πρέπει να διαθέτουν οι τοπικές αρχές, υπολογίζοντας τον διαθέσιμο δημόσιο χώρο για την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής πολιτικής. Ωστόσο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία του κλίματος, δεν είναι η υλοποίηση περαιτέρω τοποθεσιών αναμονής ή η κατάργηση του κανόνα επιστροφής στο γκαράζ για τα PHV. Αντίθετα, η λύση θα πρέπει να είναι η μετατόπιση των επιβατών στα συλλογικά μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των ταξί. Από την άποψη αυτή, οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές να διευκολύνουν και να εποπτεύουν την μαζική μεταφορά ως μέτρο βιωσιμότητας. Ως καλή πρακτική, πρέπει να θεωρηθεί η μακροχρόνια συνεργασία  μεταξύ ταξί και τοπικών αρχών για την αποφυγή απομάκρυνσης των  πολιτών από άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως  λεωφορεία, τρένα και το μετρό. Πιο συγκεκριμένα, τοπικές πολιτικές που προωθούν τη συλλογική μεταφορά επιβατών και αποθαρρύνουν τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, θα πρέπει να επισημανθούν, σε επίπεδο ΕΕ, ως βέλτιστες πρακτικές στις προσεχείς κατευθυντήριες γραμμές.

Οικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις ταξί: Βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να τονίζουν την ανάγκη για οικονομικά κίνητρα στα  κράτη μέλη και στις πόλεις προκειμένου να επενδύσουν σε οικολογικά  συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι στόλοι των ταξί. Συμπληρωματικά, οι πόλεις θα πρέπει να παρέχουν υποδομές ταχείας ηλεκτρικής φόρτισης στο δρόμο.

\"\"

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ

Τα μέλη καλούνται να στείλουν τα σχόλιά και τις απόψεις τους πριν από τις 28 Οκτωβρίου 2021 στην Γραμματεία της IRU, η οποία θα ενοποιήσει τα σχόλια που ελήφθησαν από τα μέλη και θα υποβάλλει την τελική εισήγησή της  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...