Η Uber καταδικάστηκε στη Βραζιλία για «κοινωνικό ντάμπινγκ»

Για πρώτη φορά, μια εταιρεία μεταφοράς επιβατών θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση για κοινωνικές ζημιές που προκλήθηκαν στη Βραζιλία. Την περασμένη εβδομάδα, μια απόφαση του Περιφερειακού Εργατικού Δικαστηρίου της Περιφέρειας IV, στο Πόρτο Αλέγκρε (Βραζιλία), καταδίκασε την αμερικανική πολυεθνική Uber να πληρώσει 1 εκατομμύριο ρεάλ (160.000 ευρώ) για το λεγόμενο «κοινωνικό ντάμπινγκ», σε μήνυση που κατατέθηκε από οδηγό που ζήτησε αναγνώριση της εργασιακής του σχέσης.
Ο δικαστής Marcelo Ferlin D’ Ambroso κατάλαβε ότι, οι εργαζόμενοι εξαρτώνται από τις αποφάσεις της εταιρείας από ανάγκη και ότι η εταιρεία έχει εξουσίες ελέγχου και εποπτείας πάνω τους. Το γεγονός ότι ο οδηγός χρησιμοποιεί το δικό του όχημα και αναλαμβάνει το κόστος συντήρησης και καυσίμου, δεν θα σήμαινε ανεξαρτησία από την εταιρεία, ακριβώς επειδή τέτοιες συνθήκες επιβάλλονται από την Uber. 

Η υπαγωγή ήταν η μόνη απαίτηση της σχέσης εργασίας που δεν είχε αναγνωρίσει το δικαστήριο. ΄΄ Ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες δεν στρεβλώνει την ουσία της εργασιακής σχέσης, με βάση την εκμετάλλευση της αμειβόμενης εργασίας. Δεν υπάρχει τίποτα νέο σε αυτό, εκτός από τη νέα δόλια μέθοδο αλγορίθμου για να καλυφθεί η σχέση εργασίας, δήλωσε ο δικαστής στην απόφασή του.
Τι είναι το κοινωνικό ντάμπινγκ
Ο D’ Ambroso ερμήνευσε ότι, η Uber προκαλεί βλάβη, όχι μόνο στον οδηγό, ως άτομο, αλλά στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό προκύπτει από την ΄΄ επανειλημμένη πρακτική της εταιρίας για μη συμμόρφωση με τα εργασιακά δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, με στόχο την σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό.
Το ποσό της αποζημίωσης επομένως, δεν πρέπει να καταβληθεί στον οδηγό που κατέθεσε την αγωγή, αλλά σε δημόσια ή φιλανθρωπική οντότητα που καθορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας.
Ο δικαστής Chaves Junior εξηγεί την ιδέα που θεμελίωσε αυτή την ποινή. ΄΄ Το κοινωνικό ντάμπινγκ για το Εργατικό Δικαστήριο είναι μια διάχυτη και συλλογική κοινωνική βλάβη, αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων τραυματισμών στα εργασιακά δικαιώματα. Η δομή των κοινωνικών δικαιωμάτων και οι κανόνες της αγοράς παραβιάζονται με την απόκτηση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.΄΄

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...