Taxis4SmartMobility: Ένας ευρωπαϊκός συνασπισμός ομοϊδεατών, καινοτόμων και κοινωνικά υπεύθυνων οργανώσεων ταξί

Όταν οι πολιτικοί της ΕΕ στις Βρυξέλλες συζητούσαν με τις ενώσεις-λόμπι για τη μελλοντική κινητικότητα, το «Taxis4SmartMobility» ήταν πάντα εκεί ως εκπρόσωπος των ταξί. Σας παρουσιάζουμε τα μέλη και τους στόχους του δικτύου ταξί.

Το Taxis4SmartMobility Network (T4SM)  δημιουργήθηκε από την συνεργασία μεταξύ του μεγάλου γαλλικού κέντρου ταξί G7 και της taxi.eu η οποία έχει  έδρα το Βερολίνο και  ο διευθύνων σύμβουλος της Hermann Waldner είναι  μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Taxi Germany . Σήμερα το T4SM είναι μια συγχώνευση ενώσεων, από τη Γερμανία, τη Δανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Ελβετία. Ο Waldner καθορίζει τον στόχο τους ως εξής: «Γνωρίζουμε την ισχυρή επιρροή της Uber and Co στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη θέσπιση νομικών κανονισμών όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών χωρίς να ακουστούν οι απόψεις της βιομηχανίας ταξί.

\"\"
Ο Hermann Waldner, δημιουργός του δικτύου T4SM.

Σε ένα μανιφέστο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του οργανισμού, ο στόχος αναφέρεται σαφώς: «Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το μέλλον της κινητικότητας είναι βιώσιμο, καινοτόμο, κοινωνικά υπεύθυνο και ασφαλές και ότι η μοναδικότητα της βιομηχανίας ταξί αναγνωρίζεται. » Τα προαναφερθέντα παραδείγματα « βέλτιστων πρακτικών » δείχνουν ότι η βιομηχανία ταξί μπορεί να παίξει  δυνατά  σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εάν λάβει κανείς υπόψη τις τοπικές διαφορές στη νομοθεσία, εξηγεί επίσης ότι η T4SM θέλει να διευκρινίσει ότι σε επίπεδο ΕΕ, είναι καλό η βιομηχανία των ταξί και οι πολιτικές -νομικές βάσεις να οργανώνονται ξεχωριστά για κάθε χώρα .

Ο Γκρέγκορ Μπέινερ από τον σύνδεσμο του Μονάχου είναι ο πρόεδρος της T4SM. Για αυτόν, η συγχώνευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μεγάλη σημασία: «Το έργο του Taxis4SmartMobility (T4SM) δείχνει και έχει ήδη δείξει πόσο σημαντικό είναι . Οι αποφάσεις που θα έχουν επίσης σημασία για το ταξί στο μέλλον, λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με το T4SM είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε τις αποφάσεις και να δώσουμε ένα πρόσωπο στο ταξί, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Μπορούμε να δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, στις διάφορες συνεδριάσεις της επιτροπής  στις οποίες συμμετέχουμε, όπου οι μεγάλοι πάροχοι ψηφιακής πλατφόρμας δείχνουν επίσης ισχυρή παρουσία και προσπαθούν να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για τον εαυτό τους.»

\"\"
Gregor Beiner, πρόεδρος του δικτύου T4SM.

Τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου, το οποίο υποστηρίζει τη βιομηχανία ταξί απευθείας στις Βρυξέλλες, είναι οι,  taxi.eu, les taxis G7, Taxi Deutschland eG, Taxi 40100 for the Austrian taxi, Gescop, Koninklijk Nederlands Vervoer, Dansk Person Transport, Federal Association of Τaxi Geneve. Τα μέλη υποστηρίζουν την ψηφιακή καινοτομία, την κοινωνικά υπεύθυνη δράση, καθώς και την προώθηση ενός βιώσιμου και «πράσινου» μέλλοντος στις μεταφορές επιβατών. Επιπλέον, το δίκτυο επιδιώκει μια αποτελεσματική και διαφανή χρήση και αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω της μεταφοράς επιβατών.

Μόλις τον περασμένο μήνα, εκπρόσωποι του  T4SM στις Βρυξέλλες συμμετείχαν σε διάφορες συζητήσεις πολιτικής και μπόρεσαν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της βιομηχανίας ταξί σε ενδιαφερόμενα μέρη και αντιπροσώπους της Επιτροπής. Στα συνέδρια  που διοργάνωσαν η DG MOVE, η Cerre και η POLIS με τον τίτλο «Ευρωπαϊκή ρύθμιση της μεταφοράς», εκπρόσωποι της Uber & Co ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων. Αυτό ακριβώς δείχνει πόσο σημαντικό είναι ότι η βιομηχανία ταξί είναι επίσης παρούσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...