Νέες πιάτσες ΤΑΞΙ στο Δήμο Αθηναίων

ΣΧΕΤ. : Τα έγγραφα του Δήμου Αθηναίων  αρ. πρωτ. 131221/15-06-2020 (πρωτ.

ΟΑΣΑ 8454/15-06-2020) και 146848/30-06-2020 (πρωτ. ΟΑΣΑ 9294/30-06-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Έχοντες υπόψη :

α) Τις διατάξεις των Ν. 2669/98, Ν.3920/11,

β) Τις διατάξεις του Ν. 2696/99 άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07,

γ) Το έγγραφο του Δήμου Αθηναίων με αρ. πρωτ. 131221/15-06-2020 (πρωτ. ΟΑΣΑ 8454/15-06-2020).

δ) Το έγγραφο του Δήμου Αθηναίων με αρ. πρωτ. και 146848/30-06-2020 (πρωτ. ΟΑΣΑ 9294/30-06-2020).

ε) Την Ειδική Μελέτη που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού ΟΑΣΑ.

2. Αποσκοπούντες στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ίδρυση των παρακάτω θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ στο Δήμο Αθηναίων:

α) Επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας, στο τμήμα μεταξύ της οδού Νίκης και της Πλ. Συντάγματος, επί της δεξιάς πλευράς της οδού, στην κατεύθυνση προς την πλ. Συντάγματος (με την προϋπόθεση αντιδρόμησης της οδού). Η θέση στάθμευσης θα αρχίζει δεκαέξι (16) μέτρα μετά την τομή των Ο.Γ. του κτιρίου στη διασταύρωση της πλ. Συντάγματος με την οδό Καρ. Σερβίας και θα εκτείνεται σε μήκος 40,0 μ. (7 θέσεις ΤΑΞΙ, μία (1) κενή για τη λειτουργία του περιπτέρου), προς και έως την οδό Νίκης, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σκαρίφημα 1 (με την προϋπόθεση αντιδρόμησης της οδού):

\"\"

β) Επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Βουλής και Νίκης μήκους 50,0 μ. (10 θέσεις ΤΑΞΙ), επί της δεξιάς πλευράς της οδού, (με την προϋπόθεση αντιδρόμησης της οδού). Η θέση στάθμευσης θα αρχίζει έξι (6) μέτρα από την τομή των Ο.Γ. του κτιρίου στη συμβολή των οδών Καρ. Σερβίας και Νίκης και θα εκτείνεται σε μήκος πενήντα (50,0) μέτρα προς την οδό Βουλής (10 θέσεις ΤΑΞΙ), όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σκαρίφημα 1 (με την προϋπόθεση αντιδρόμησης της οδού).

γ) Επί της οδού Σοφοκλέους, στο τμήμα μεταξύ των οδών Στρέιτ και Αθηνάς μήκους 25,0μ. (5 θέσεις ΤΑΞΙ), επί της δεξιάς πλευράς της οδού. Η θέση στάθμευσης θα αρχίζει 5,0 μέτρα από την τομή των Ο.Γ. του κτιρίου στη διασταύρωση με την οδό Αθηνάς και θα εκτείνεται 25,0 μέτρα (5 θέσεις ΤΑΞΙ) προς την οδό Στρέιτ, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σκαρίφημα 2.

\"\"

δ) Επί της οδού Ευριπίδου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σωκράτους και Αθηνάς μήκους 25,0 μ. (5 θέσεις ΤΑΞΙ), επί της αριστερής πλευράς της οδού. Η θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ θα αρχίζει πέντε (5,0) μέτρα από την τομή των Ο.Γ. του κτιρίου στην διασταύρωση με την Αθηνάς και θα εκτείνεται σε μήκος 25,0 μέτρα (5 θέσεις ΤΑΞΙ) προς την οδό Σωκράτους, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σκαρίφημα 3. Η θέση καταλαμβάνει αντίστοιχες σε μήκος θέσεις της ελεγχόμενης στάθμευσης για τους επισκέπτες (με πληρωμή).

\"\"

ε) Επί της οδού Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα μεταξύ των οδών έναντι Λεπενιώτου και έναντι Ερμού μήκους 15,0 μ. (3 θέσεις ΤΑΞΙ), στη δεξιά πλευρά της οδού. Η θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ, χωροθετείται παράλληλα στο οδόστρωμα εντός της υφιστάμενης εσοχής, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σκαρίφημα 4.

\"\"

στ) Επί της οδού Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών έναντι Αγ. Θέκλας και έναντι Αθηνάς. Η θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ θα αρχίζει από την γωνία του κτιρίου «Μουστάκας» επί της οδού Ερμού και θα εκτείνεται σε μήκος 46,0 μέτρων (8 θέσεις ΤΑΞΙ, μία (1) κενή μήκους 6,0 μ. για την «παράδοση εμπορευμάτων καταστήματος» του καταστήματος «Μουστάκας») προς την οδό έναντι Αγ. Θέκλας, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σκαρίφημα 5.

\"\"

ζ) Επί της οδού Ομήρου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Πανεπιστημίου, μήκους 15,0 μ. (3 θέσεις ΤΑΞΙ), στην αριστερή πλευρά της οδού. Η θέση στάθμευσης θα αρχίζει πέντε (5,0) μέτρα από την τομή των Ο.Γ. του κτιρίου στη διασταύρωση με την οδό Πανεπιστημίου και θα εκτείνεται σε μήκος 15,0 μέτρων (3 θέσεις ΤΑΞΙ) προς την οδό Ακαδημίας, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σκαρίφημα 6.

\"\"

η) Επί της οδού Σίνα, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Πανεπιστημίου, μήκους 25,0 μ. (5 θέσεις ΤΑΞΙ), στην δεξιά πλευρά της οδού. Η u952 θέση στάθμευσης θα αρχίζει στο σημείο της προβολής της γωνίας του κτιρίου του οφθαλμιατρείου στην δεξιά πλευρά της οδού (η θέση αυτή απέχει 5 μέτρα από τη διάβαση στη διασταύρωση με την οδό Πανεπιστημίου) και θα εκτείνεται σε μήκος 25,0 μέτρων (5 θέσεις ΤΑΞΙ) προς την οδό Ακαδημίας, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σκαρίφημα 7.

\"\"

2. Ο Δήμος Αθηναίων θα μεριμνήσει για:

1) 1η Θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας:

 • Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της βόρειας πλευράς της οδού.
 • Την μεταφορά των ειδικών θέσεων στάθμευσης στη νέα θέση, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 1.
 • Την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης της παραπάνω θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 1.
\"\"

2) 2η Θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας :

 • Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της βόρειας πλευράς της οδού.
 • Την κατάργηση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Την μεταφορά των ειδικών θέσεων στάθμευσης στη νέα θέση, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 1.
 • Την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης της παραπάνω θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 1.
\"\"

3) Θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Σοφοκλέους:

 • Την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης της παραπάνω θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 2.
\"\"

4) Θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Ευριπίδου:

 • Την κατάργηση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης της παραπάνω θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 3.
\"\"

5) Θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Αγ. Ασωμάτων:

 • Την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης της παραπάνω θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 4.
\"\"

6) Θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Ερμού (μεταξύ των οδών έναντι Αγ. Θέκλας και έναντι Αθηνάς):

 • Την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης της παραπάνω θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 5.
 • Την κατάργηση δύο (2) θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή και την μεταφορά των πινακίδων Ρ-39 απαγόρευσης στάθμευσης με εξαίρεση «ολιγόλεπτη στάση» στην απέναντι πλευρά του οδοστρώματος της οδού Ερμού.
\"\"

7) Θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Ομήρου:

 • Την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης της παραπάνω θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 6.
\"\"

8) Θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Σίνα:

 • Την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης της παραπάνω θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 7.
\"\"

3. Παρακαλείται η Δ/νση Τροχαίας Αττικής για την αστυνόμευση των παραπάνω θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΞΙ

Η οριζόντια σήμανση θα γίνει με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος σε σχήμα «Π». Οι δύο κάθετες στο κράσπεδο γραμμές θα έχουν μήκος δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και η παράλληλη προς το κράσπεδο γραμμή θα έχει μήκος, ως εξής:

 • Για τις θέσεις στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας, το μήκος είναι 40,0μ. (7 θέσεις ΤΑΞΙ) μεταξύ της οδού Νίκης και της Πλ. Συντάγματος και 50,0μ. (10 θέσεις ΤΑΞΙ) μεταξύ των οδών Βουλής και Νίκης (κατά τη νέα φορά κίνησης των οχημάτων μετά την αντιδρόμηση).
 • Για τη θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Σοφοκλέους, μεταξύ Στρέιτ και Αθηνάς, το μήκος είναι 25,0μ. (5 θέσεις ΤΑΞΙ).
 • Για τη θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Ευριπίδου, μεταξύ Σωκράτους και Αθηνάς, το μήκος είναι 25,0μ. (5 θέσεις ΤΑΞΙ).
 • Για τη θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Αγ. Ασωμάτων, μεταξύ έναντι Λεπενιώτου και έναντι Ερμού, εντός της εσοχής, το μήκος είναι 15,0μ (3 θέσεις ΤΑΞΙ).
 • Για τη θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Ερμού, μεταξύ των οδών έναντι Αγ. Θέκλας και έναντι Αθηνάς, το συνολικό μήκος είναι 46,0 μ. με ωφέλιμο μήκος 40,0 μ. (8 θέσεις ΤΑΞΙ).
 • Για τη θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Ομήρου, μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Πανεπιστημίου, το μήκος είναι 15,0μ. (3 θέσεις ΤΑΞΙ).
 • Για τη θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Ιπποκράτους, μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Πανεπιστημίου, το συνολικό μήκος είναι 50,0μ. (10 θέσεις ΤΑΞΙ) μετά την επέκταση της υφιστάμενης θέσης.
 • Για τη θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Σίνα, μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Πανεπιστημίου, το μήκος είναι 25,0μ. (5 θέσεις ΤΑΞΙ).

Προτείνεται για το διαχωρισμό ανά όχημα, ανά πέντε (5,00) μέτρα, διαγράμμιση με μία κάθετη προς το κράσπεδο γραμμή, μήκους δύο μέτρων και είκοσι εκατοστών (2,20). Επίσης είναι δυνατή και η εγκατάσταση πυκτογράμματος με την αναγραφή ΤΑΧΙ λευκού ή κυανού χρώματος, στο κέντρο του συνολικού χωροθετούμενου χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ.

Η οριζόντια σήμανση θα αποτελείται από συνεχόμενη γραμμή κυανού χρώματος, σύμφωνα με το εδαφ. (α) της παρ.7 του άρθρου 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το πλάτος της γραμμής θα είναι 20 εκ. με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης.

Η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ, θα γίνει με κατακόρυφη σήμανση τύπου Ρ-70, σε συνδυασμό με πρόσθετες τύπου Πρ4α και Πρ4γ, οι οποίες και θα τοποθετούνται στην αρχή και στο τέλος της θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ και επί του πεζοδρομίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές οδηγίες. Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα είναι μεμονωμένοι απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες (κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12899 και ΕΝ 10255. Ο στύλος της πινακίδας θα τοποθετείται τουλάχιστον μισό μέτρο (0,50) μέσα από την άκρη του κρασπέδου. Το ελεύθερο ύψος του κατώτερου άκρου της πινακίδας από το πεζοδρόμιο θα είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και είκοσι πέντε εκατοστά (2,25).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...