Τα ταξί ζητούν βοήθεια από την Ευρώπη

Με επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ΑΝ ΤΑΧΙ μια επαγγελματική οργάνωση ιδιοκτητών Ταξί της Ισπανίας ζητά από την Κομισιόν την λήψη άμεσων οικονομικών μέτρων στήριξης των ταξί. Παρατίθεται το κείμενο της επιστολής και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Η επιστολή και τα ερωτήματα της ΑΝ ΤΑΧΙ:

΄΄ Με την έναρξη της επιδημίας COVID-19, οι εταιρείες ταξί, όπως και πολλές άλλες, βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Οι περισσότεροι οδηγοί ταξί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοαπασχολούμενοι ή διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις και επομένως πρέπει να καλύψουν τα δικά τους έξοδα. Σε πολλά κράτη μέλη, είναι υποχρεωμένα να παρέχουν δημόσια υπηρεσία και συνεπώς συνεχίζουν να προσφέρουν μεταφορές όπου είναι απαραίτητο, παρά τους κινδύνους . Επιπλέον, μετέφεραν εργαζόμενους δωρεάν ή παρείχαν τρόφιμα και φάρμακα σε όσους έχουν ανάγκη. Τους επόμενους μήνες, καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του αποκλεισμού με προοδευτικά περισσότερους ανθρώπους να επιστρέφουν, τα ταξί θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Κατά συνέπεια, οι αρχές πρέπει να παρέχουν βοήθεια σε αυτόν τον βασικό τομέα, ο οποίος πρέπει να προστατευθεί από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του ιού.

  • 1. Γνωρίζει η Επιτροπή τη σημασία της υποστήριξης των εταιρειών ταξί και της συνεχούς υπηρεσίας που παρέχουν;
  • 2. Θα ζητήσετε από τα κράτη μέλη να ενεργήσουν ανάλογα;

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής :

Απάντηση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3.8.2020)

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως πολλές εταιρείες ταξί, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι μπορούν να ξεπεράσουν τη δύσκολη κατάσταση μετά το ξέσπασμα του COVID-19. Η Επιτροπή ενέκρινε ένα χρονικό πλαίσιο για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που προβλέπονται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας, ιδίως των ΜΜΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της επιδημίας COVID-19.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε διάφορα σχέδια ενίσχυσης για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χορηγούν αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις για ζημία που προκλήθηκε  και ξέσπασε άμεσα από το COVID-19. Η κρίση COVID-19 έχει άνευ προηγουμένου αντίκτυπο στη ζωή μας και στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των επιβατικών μεταφορών. Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 20202 αναγνωρίζει το ρόλο του τοπικού τομέα μεταφορών κατ \’απαίτηση στην παροχή υπηρεσιών μεταφορών . Καθορίζει ότι οι υπηρεσίες ενοικίασης ταξί και ιδιωτικών αυτοκινήτων πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα υγιεινής και μετριασμού του κινδύνου.

  1. Οι ανακοινώσεις της Ε.Ε
  • Ανακοίνωση της Επιτροπής – Προσωρινό πλαίσιο για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων προς υποστήριξη της οικονομίας στο τρέχον ξέσπασμα COVID-19, 19 Μαρτίου 2020,
  • ΕΕ C 91I της 20.3.2020, σ. 1-9, τροποποιήθηκε από Ανακοίνωση της Επιτροπής C (2020) 2215 τελικό, της 3ης Απριλίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου μέτρων κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο τρέχον ξέσπασμα του COVID-19, ΕΕ C 112I, 4.4.2020 , Π. 1-9.
  •  C (2020) 3139 τελικό    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_transportservices.pdf

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...