Το ΦΠΑ στα Ταξί στις χώρες της Ευρώπης

Του Βασίλη Σιάσσου

Η πρόσφατη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. από το 24% στο 13% στις υπηρεσίες Ταξί (έστω και σε προσωρινή βάση) έφερε στο προσκήνιο την διαφορετικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τον κλάδο του ταξί. Από την Δανία του μηδενικού συντελεστή έως το 25% της Κροατίας υπάρχει τεράστια απόσταση. Σε γενικές γραμμές ο κλάδος των ταξί έχει ενταχθεί στην κατηγορία των επιχειρήσεων με μειωμένο συντελεστή. Αν πρέπει να εστιάσουμε σε χώρες με προβληματικές οικονομίες – με κοινά στοιχεία με την Ελληνική – θα παρατηρήσουμε ότι η Πορτογαλία έχει ποσοστό ΦΠΑ 6% στις υπηρεσίες ταξί, η Ισπανία 10%, η Ιταλία 0- 10%, η Κύπρος 9%. Οι δυνατές αγορές ταξί όπως η γερμανική, η γαλλική και η βρετανική έχουν 19%-7%, 10% και 20% αντίστοιχα. Στις σκανδιναβικές χώρες η Δανία έχει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, η Σουηδία, έχει 6%, η Νορβηγία 12% (λόγω της πανδημίας μειώθηκε προσωρινά στο 6%) και η Φιλανδία 10%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντελεστές ΦΠΑ για τις υπηρεσίες Ταξί στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Πίνακας που ακολουθεί  δείχνει ότι οι συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες οδικών μεταφορών διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ των κρατών μελών.

Συγκριτικός Πίνακας Τιμών ΦΠΑ στις οδικές μεταφορές

-Δεκαεννέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή σε όλους τους τύπους εγχώριων υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών.

-Σε 6 κράτη μέλη, είναι ο κανονικός συντελεστής και σε 11 είναι μειωμένος συντελεστής. Το Λουξεμβούργο εφαρμόζει ένα εξαιρετικά μειωμένο ποσοστό 3% και η Ιρλανδία εξαιρεί όλες τις εσωτερικές επιβατικές μεταφορές.

-Σε εννέα κράτη μέλη  υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια  και τιμές ανάλογα με τον  τύπο της υπηρεσίας (π.χ. προγραμματισμένη ή περιστασιακή) όπως για παράδειγμα στην  Μάλτα, στη  Λετονία, στη Λιθουανία, στη  Δανία και στην Τσεχία.

– Η Ιταλία εξαιρεί τις αστικές δημόσιες συγκοινωνίες με ταξί και παρόμοια οχήματα (για αποστάσεις πάνω από 50 χιλιόμετρα ισχύει συντελεστής ΦΠΑ 10%). Στη Γερμανία, ο συντελεστής ΦΠΑ εξαρτάται κυρίως από την απόσταση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μέγεθος του οχήματος είναι αποφασιστικό στις περισσότερες περιπτώσεις. Η Κύπρος κάνει διάκριση μεταξύ αστικών, για το οποίο υπάρχει επίσης ένα καθεστώς κατ \’αποκοπή φορολογίας, και αγροτικών μεταφορών  με ταξί και διάφορους τύπους λεωφορείων.

-Επιπλέον, μερικά κράτη μέλη παρέχουν ειδικά συστήματα  υπηρεσιών ταξί (Κύπρος, Πολωνία). Οι τιμές που ισχύουν για τις εσωτερικές οδικές μεταφορές επιβατών κυμαίνονται από 0% (ΗΒ και Μάλτα)  έως  27% (Ουγγαρία).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...