Πάρτε άμεσα μέτρα για την επιβίωση των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών

Ανοιχτή επιστολή της IRU (Παγκόσμιος Οργανισμός Μεταφορών ) προς τους παγκόσμιους ηγέτες

Ο ιδιωτικός τομέας των επιβατικών οδικών μεταφορών παρέχει ζωτικές υπηρεσίες στην κοινωνία και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Προσδίδει στην επιτυχία πολλών τομέων, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στον τουριστικό κλάδο και είναι απαραίτητο για ταξίδια επιχειρήσεων και αναψυχής. Ωστόσο, καθώς τα μέτρα πανδημίας COVID-19 αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να παραμείνουν στο σπίτι, οι επιχειρήσεις  των μέσων επιβατικής μεταφοράς  αντιμετωπίζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην ιστορία του κλάδου.

Η IRU εκπροσωπεί τους τομείς των λεωφορείων, πούλμαν και ταξί, των οποίων οι υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινή κοινωνική και οικονομική ζωή. Τα ταξί και οι επιχειρήσεις λεωφορείων είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών τοπικής και αστικής κινητικότητας, ενώ οι φορείς παροχής πούλμαν παρέχουν σχολικές μεταφορές, υπεραστικές και υπεραστικές συνδέσεις και τουριστικές υπηρεσίες. Μαζί, είναι οι μεγαλύτεροι πάροχοι συλλογικής κινητικότητας στον κόσμο.

Οι επιχειρήσεις λεωφορείων, πούλμαν και ταξί παίζουν το ρόλο τους στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του COVID-19 και στην άμβλυνση των επιπτώσεών του στην οικονομία και την ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η διασφάλιση της βασικής συνέχειας αυτών των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών είναι ουσιαστικής σημασίας για την κοινωνία και την οικονομία , ιδίως για τους πολίτες που εξαρτώνται από ένα σωστό σύστημα συλλογικής μεταφοράς και πρέπει να ταξιδεύουν από και προς την εργασία τους για την εκτέλεση των καθημερινών τους καθηκόντων. Η διατήρηση των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την μεταφορά εργαζομένων, φοιτητών ακόμη και των δημόσιων αρχών.

Ο  COVID-19 έχει μειώσει τον αριθμό των επιβατών και οι διαδρομές και τα ταξίδια ακυρώνονται. Η δραστηριότητα των οδικών μεταφορών μειώθηκε απότομα και, σε ορισμένες χώρες, έπαψε να λειτουργεί. Το παρακάτω πλαίσιο υπογραμμίζει τη συνολική μείωση της δραστηριότητας ανά τομέα  οδικών μεταφορών επιβατών:

Τουριστικοί προορισμοί (πούλμαν)  : 100%

Διεθνείς γραμμές μεγάλων αποστάσεων : 100%

Εθνικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων : 90%

Μεταφορές μαθητών : 100%

Ταξί : 80%

Ειδικές μεταφορές για δήμους (άρρωστοι, ηλικιωμένοι κλπ.) : 90%

Λεωφορεία πόλης : 70%

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζουμε ότι οι επιβατικές μεταφορές θα επηρεαστούν σημαντικά με πολλούς τρόπους. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τους ιδιωτικούς φορείς στους τομείς των λεωφορείων, πούλμαν και ταξί, αλλά και τους φορείς δημόσιας συγκοινωνίας μαζί με πολλούς άλλους ενδιαφερόμενους που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη συνέχιση και την επιβίωση του τομέα των επιβατικών μεταφορών. Ο αντίκτυπος δεν σχετίζεται μόνο με τη μείωση των εσόδων και το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την εφαρμογή μέτρων, αλλά και τη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών, με ενδεχομένως δυσμενείς συνέπειες για την απασχόληση στον τομέα των επιβατικών μεταφορών.

Προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες, πρέπει να ληφθούν επειγόντως έκτακτα μέτρα από τις κυβερνήσεις. Τα μέτρα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης, πρέπει να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα στις επιχειρήσεις επιβατικών  μεταφορών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της κρίσης και να επανέλθουν ταχέως σε τακτική λειτουργία μόλις τεθεί υπό έλεγχο ο COVID-19.

Η αναβολή των πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων, των τραπεζικών δανείων, των υποθηκών και των πράξεων χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση. Απαιτείται επίσης επειγόντως η παροχή ειδικών ταμείων. Τέλος, θα πρέπει να παρέχεται οικονομική βοήθεια ώστε οι μεταφορείς να έχουν άμεση πρόσβαση σε ειδικές προμήθειες προστασίας και καθαρισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι αστικές και υπεραστικές μεταφορές και η τουριστική μεταφορά  είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και τα μέτρα αυτά θα ωφελήσουν όχι μόνο τον εν λόγω τομέα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των υπηρεσιών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα του σχετικού υγειονομικού εξοπλισμού και προϊόντων προς τους μεταφορείς ώστε να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων τους, καθώς και των επιβατών τους . Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τόσο οι δημόσιες συγκοινωνίες όσο και οι εργαζόμενοι λεωφορείων, πούλμαν και ταξί οφείλουν να  συμμορφωθούν με τις συστάσεις και απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζουν οι αντίστοιχες εθνικές αρχές τους και ο ΠΟΥ. 

Όλοι οι φορείς δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορικών μέσων έχουν υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προληπτικών μέτρων και συνεχώς ανταλλάσσουν πληροφορίες προκειμένου να διατηρήσουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Ορισμένα μέτρα που προτείνει η IRU  περιλαμβάνουν :

  • Εξασφαλίζουμε ότι όλα τα μέλη του προσωπικού μας λαμβάνουν τις πιο πρόσφατες και ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα COVID-19 συμπεριλαμβανομένων των τρόπων πρόληψης της εξάπλωσης του ιού
  • Παρέχουμε  στο  προσωπικό, ιδίως σε οδηγούς, προϊόντα απολύμανσης και άλλα κατάλληλα μέσα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.
  • Εξασφάλιση  τακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των μεταφορικών μέσων και των υλικών που μεταφέρονται από τους χρήστες των μεταφορών (όπως συσκευές έκδοσης εισιτηρίων, πόλοι, καθίσματα κ.λπ.)
  • Περιορισμός των αλληλεπιδράσεων των οδηγών με τους επιβάτες (για παράδειγμα, δεν υπάρχουν πωλήσεις εισιτηρίων σε μετρητά, επιτρέπεται η επιβίβαση μόνο από την πίσω πόρτα)
  • Εφαρμογή των οδηγιών για τη διαχείριση αποσκευών
  • Προσαρμογή των υπηρεσιών ανάλογα με τη μείωση της ζήτησης σύμφωνα με τις συνήθεις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις αποφάσεις των δημόσιων αρχών.
  • Προσωρινή αποδέσμευση των μελών του προσωπικού με υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης (π.χ. ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών, άτομα με χρόνιες παθήσεις υγείας κλπ.) .

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...