Επίδομα εργασίας μικρής διάρκειας λόγω κοροναϊού για τους οδηγούς ταξί της Γερμανίας

Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση διέταξε τα γραφεία ευρέσεως εργασίας (σ.σ. κάτι αντίστοιχο με τον ελληνικό Ο.Α.Ε.Δ)  να χορηγήσουν  βραχυχρόνια αποζημίωση σε περίπτωση απουσιών από την εργασία που προκαλούνται από τον κοροναϊό . Η απόφαση αυτή εντάσσει  ρητά και τις επιχειρήσεις ταξί.

Πριν από την υποβολή της αίτησης για εργασία με μειωμένο ωράριο, πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

  • Πριν ο εργοδότης υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία απασχόλησης, πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί με τους υπαλλήλους, εάν μπορεί να αποφευχθεί αυτό, για παράδειγμα, με τη χορήγηση άδειας μετ \’αποδοχών.
  • Μια « συμφωνία εργασίας με μειωμένο ωράριο » πρέπει να γίνεται με κάθε υπάλληλο ξεχωριστά, ώστε να είναι εφικτή η εργασία μικρής διάρκειας.
  • Η αποζημίωση  εργασίας μικρής διάρκειας δεν χορηγείται σε εργαζόμενους που δεν υπόκεινται σε ασφάλιση ανεργίας και σε οδηγούς ταξί ή οι υπαλλήλους τηλεφωνικών κέντρων που είναι ήδη συνταξιούχοι  (εξαίρεση: ασθένεια κατά τη λήψη παροχών σύντομης απασχόλησης).

Πού και πώς πρέπει να καταχωρηθεί  η εργασία με μειωμένο ωράριο;

Η κοινοποίηση της αλλαγής του ωραρίου εργασίας πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στον οργανισμό απασχόλησης στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η εταιρεία ταξί. Μπορεί επίσης να γίνει μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του γραφείου απασχόλησης, αλλά η διαδικασία είναι κάπως περίπλοκη.

Αρχικά, η εταιρία αναφέρει την απώλεια εργασίας στο γραφείο εύρεσης εργασίας, και συμπληρώνει  το έντυπο \”Γνωστοποίηση απώλειας εργασίας.  Στην αίτηση επισυνάπτεται το ποσό της βραχείας αποζημίωσης που καταβάλλεται από εσάς σε όλους τους υπαλλήλους  και ανά εργαζόμενο ξεχωριστά.

Πότε υποβάλετε η αίτηση για εργασία μικρής διάρκειας;

Αμέσως. Ο νόμος δημοσιεύθηκε στις 14 Μαρτίου 2020 στην Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2020. Η αίτηση  πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας  3 μηνών.

Πώς υπολογίζεται η εργασία βραχείας διάρκειας;

Βασικά: Η βάση υπολογισμού είναι πάντα οι ώρες εργασίας. Από τη μία πλευρά, οι ώρες κατά τις οποίες κερδίζονται συνήθως οι μισθοί και, αφετέρου, οι μειωμένες ώρες εργασίας σε εργασία βραχείας διάρκειας. Στη μεταποιητική βιομηχανία, αυτό είναι απλά καθορισμένο, καθώς οι ζώνες παραμένουν σταθερές. Αντίθετα, τα έσοδα από την επιχείρηση ταξί δημιουργούνται με τη χρήση του ωραρίου εργασίας. Ωστόσο, σε περιόδους μεγάλης αναμονής, είναι αδύνατος ο επαρκής κύκλος εργασιών σε λογικά ωράρια εργασίας. Όταν δεν υπάρχει σχεδόν καμία ζήτηση για νυχτερινές διαδρομές, το σύνολο του εργατικού δυναμικού πρέπει να μοιράζεται τις λίγες ώρες την ημέρα και όλοι πρέπει να παραιτηθούν από τις βραδινές ώρες εργασίας.  

Παράδειγμα υπολογισμού της αποζημίωσης για εργασία μικρής διάρκειας

Πηγή:  https://www.lohn-info.de/kurzarbeitergeld_berechnung.html

Ας πάρουμε έναν οδηγό ταξί, με φόρο εισοδήματος κατηγορίας ΙΙΙ, επίδομα τέκνου 1.0, ο οποίος κερδίζει € 1.250,00 το μήνα υπό κανονικές συνθήκες. Για τον υπολογισμό του επιδόματος, χρησιμοποιείτε  μια μαθηματική εξίσωση, με σταθερά δεδομένα. Ένα ποσό ύψους € 675,00 αντιστοιχεί σε μισθό € 1.250,00.

Στην ιστοσελίδα  https://www.smart-rechner.de/kurzarbeit/rechner.php υπάρχουν παραδείγματα υπολογισμού του επιδόματος και των ωφελειών που έχουν εργαζόμενοι και εργοδότες από την εργασία μικρής διάρκειας.

Επιστροφής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Μία από τις ελαφρύνσεις για παροχές σύντομης απασχόλησης που αποφάσισε ο νομοθέτης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους εργοδότες: οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για χαμένες ώρες εργασίας επιστρέφονται τώρα 100%. Οι συνεισφορές για τους πραγματικούς πληρωτέους μισθούς κατά τη διάρκεια της εργασίας μικρής διάρκειας (οι λεγόμενοι \”σύντομοι μισθοί\”) κατανέμονται εξίσου μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων όπως συμβαίνει με τους κανονικούς μισθούς.

Η ζήτηση για αύξηση από 60% σε 90%

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν επί του παρόντος να μην υπολογίζεται πλέον το επίδομα στο 60% ή  67% (μισθωτοί με παιδιά) των μισθών που υπήρχαν ,αλλά  στο 90%. Ένας επιχειρηματίας  που ασχολείται με την εκμετάλλευση  ταξί  ο Remmer Witte,  εξηγεί γιατί αυτό θα ήταν τόσο σημαντικό για τον κλάδο. \”Με μείωση του καθαρού εισοδήματος κατά 10-40% (ανάλογα με το ποσοστό της βραχυπρόθεσμης εργασίας), πολλοί εργαζόμενοι θα αναγκαστούν αμέσως να υποβάλουν αίτηση για συμπληρωματικές παροχές στον οργανισμό απασχόλησης για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...