Ηνωμένο Βασίλειο: Τα έσοδα των οδηγών ταξί και ενοικιαζόμενων που πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών θα δηλώνονται στις φορολογικές αρχές

Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η διαφάνεια και να διασφαλιστεί η φορολογική συμμόρφωση για τις συναλλαγές μέσω ψηφιακών πλατφορμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ψηφίστηκαν νέοι νόμοι που απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης ταξί και ιδιωτικής μίσθωσης να αναφέρουν τα έσοδα των οδηγών τους στην Υπηρεσία Εσόδων και Τελωνείων.

Η νομοθεσία, γνωστή ως «Κανόνες αναφοράς για τις ψηφιακές πλατφόρμες», αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αγορά. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες ταξί και ιδιωτικών μισθώσεων θα είναι υποχρεωμένες να συλλέγουν και να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές τα στοιχεία για τα έσοδα των οδηγών τους.

Από τον Ιανουάριο του 2025, τα κέρδη των οδηγών θα δηλώνονται ετησίως απευθείας στην εφορία. Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, οι πλατφόρμες θα ζητούν πρόσθετα στοιχεία από τους οδηγούς τους, όπως αριθμούς εθνικής ασφάλισης, τα οποία θα αποτελούν μέρος των αρχείων τους.

\"\"

Από τον Ιανουάριο του 2024, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών ταξί και ιδιωτικών οχημάτων μίσθωσης (PHV) που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεούνται νομικά να συλλέγουν και να αποθηκεύουν δεδομένα εσόδων για όλους τους εγγεγραμμένους οδηγούς. Αυτή η αλλαγή της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο αφορά περίπου 2-5 εκατομμύρια επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Ενώ οι ψηφιακές πλατφόρμες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης τροφίμων, της ελεύθερης εργασίας και της βραχυπρόθεσμης ενοικίασης καταλύματος, οι υπηρεσίες ταξί και ιδιωτικής μίσθωσης θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ανεξάρτητα από τη φύση της ψηφιακής πλατφόρμας τους.

Για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης, οι ψηφιακές πλατφόρμες θα συλλέγουν και θα μοιράζονται με τις φορολογικές αρχές τα σχετικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού λογαριασμού. Σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, οι πληροφορίες αυτές μπορεί επίσης να κοινοποιούνται σε άλλες αρχές. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα βοηθήσουν στον εντοπισμό ατόμων ή εταιρειών και στην αξιολόγηση του κινδύνου που συνδέεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στόχος είναι να δημιουργηθούν δίκαιοι και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, υποστηρίζοντας παράλληλα το εθνικό σύστημα εσόδων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...