Πολωνία: Nέος κανονισμός για τους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών

Ο υπουργός Ψηφιοποίησης της Πολωνίας Γιανούς Σιενζίνσκι, ανακοίνωσε τις νέες απαιτήσεις για τη λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, τονίζοντας ότι οι αλλαγές ήταν απαραίτητες και αποτελούν απάντηση στις επανειλημμένες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις.

«Ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα άτομα που εκτελούν τέτοιες μεταφορές είναι αξιόπιστα, γι’ αυτό και θεσπίσαμε νέες απαιτήσεις για τους επιχειρηματίες», εξήγησε ο υπουργός.

Κάθε υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στην επιχείρηση, ακόμη και πριν από την έναρξη της συνεργασίας και την παραγγελία της πρώτης μεταφοράς. Η επιχείρηση θα είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του (να βγάλει φωτογραφία) και να ελέγξει το ποινικό του μητρώο. Από τις 17 Ιουνίου 2024, όλοι όσοι θέλουν να εργαστούν ως οδηγοί σε εταιρείες μεταφοράς επιβατών θα πρέπει να διαθέτουν πολωνική άδεια οδήγησης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών θα μπορούν να καταχωρούν τη φωτογραφία και θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν ότι η μεταφορά πραγματοποιείται πράγματι από το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί. «Η επαλήθευση αυτή θα γίνεται σε τυχαίο δείγμα, αλλά πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 50 μεταφορές και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα», διευκρίνισε ο υπουργός.

Οι διαμεσολαβητές μεταφοράς επιβατών θα μπορούν να επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που εκτελούν μεταφορές για πέντε έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας τους με αυτά. Οι εταιρείες θα μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και αυτή η διαφάνεια θα μειώσει τον κίνδυνο, για παράδειγμα, απάτης ή απόκρυψης πληροφοριών.

Οι πληροφορίες που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα είναι δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του επιχειρηματία με τον συγκεκριμένο οδηγό. Ο επιχειρηματίας θα έχει το δικαίωμα να παραδώσει – κατόπιν αιτήματος άλλου επιχειρηματία διαμεσολαβητή επιβατικών μεταφορών- αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό.

Ο νόμος προβλέπει και την αύξηση των προστίμων (έως και 1 εκατομμύριο ζλότι), για τους επιχειρηματίες διαμεσολαβητές μεταφορών και τα πρόσωπα που εκτελούν μεταφορές για παραβάσεις του νόμου. Για παράδειγμα, η διενέργεια διαμεσολαβητικών μεταφορών χωρίς την απαιτούμενη άδεια τιμωρείται με πρόστιμο 500.000 ζλότι, ενώ η μη επίδειξη και μη διάθεση για έλεγχο της συσκευής στην οποία είναι εγκατεστημένη μια εφαρμογή επισύρει πρόστιμο 12.000 ζλότι.

«Βασιζόμαστε στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να συμμορφωθούν με τον νόμο, αλλά -πάνω απ\’ όλα- πιστεύουμε ότι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των πελατών τους, οπότε ελπίζω ότι αυτή η διάταξη του νόμου θα έχει μόνο προληπτικό χαρακτήρα», επισήμανε ο υπουργός.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...