Zυρίχη: Από το 2024 αλλάζουν όλα για ταξί και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 πολλά θα αλλάξουν στον κλάδο των ταξί και της ενοικίασης αυτοκινήτων στο καντόνι της Ζυρίχης. Αυτό που μέχρι σήμερα ήταν σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των δήμων θα ρυθμίζεται στο μέλλον σε μεγάλο βαθμό από το καντόνι. Ωστόσο, οι πιάτσες ταξί θα συνεχίσουν να κατανέμονται από τους δήμους.

Στο ομοσπονδιακό σύστημα της Ελβετίας, τα ομόσπονδα κρατίδια αντιστοιχούν σε 26 καντόνια (που αναφέρονται επίσης ως κρατίδια) με πληθυσμιακά στοιχεία μεταξύ 16.000 και 1,5 εκατ. κατοίκων. Συνήθως χωρίζονται σε περιφέρειες που είναι συγκρίσιμες με τις γερμανικές και αυστριακές κομητείες.

Έτσι, το καντόνι της Ζυρίχης θα εκδίδει από το επόμενο έτος την «κάρτα ταξί» και την «άδεια οχήματος ταξί», όπως απαιτείται από τον νόμο. Όλα τα ταξί θα πρέπει να διαθέτουν ταξίμετρο και ενιαία πινακίδα οροφής, ο σχεδιασμός της οποίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Το τεστ τοπικών γνώσεων καταργείται. Αντ\’ αυτού, οι οδηγοί θα καταθέτουν μια βεβαίωση, συγκρίσιμη με το γερμανικό πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς, ότι δεν έχουν καταγγελθεί ή καταδικαστεί «κατ’ επανάληψη για παράπτωμα σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος στον κλάδο των ταξί» τα τελευταία πέντε χρόνια.

Eπίσης, θα επιτρέπεται στα ταξί που έχουν αδειοδοτηθεί εκτός καντονιού να δέχονται επιβάτες στις πόλεις. Για διαδρομές εντός του καντονιού της Ζυρίχης, οι μη καντονικοί οδηγοί ταξί θα χρειάζονται πρόσθετη άδεια.

Κάθε οδηγός από άλλο καντόνι που θέλει να παρέχει υπηρεσίες στο καντόνι της Ζυρίχης και να αποβιβάζει ή/και να επιβιβάζει πελάτες εκεί χρειάζεται άδεια ταξί, αν δεν διαθέτει ήδη. Οι αδειοδοτημένοι οδηγοί ταξί επιτρέπεται να το κάνουν αυτό χωρίς πρόσθετη άδεια, με την προϋπόθεση ότι θα επιστρέφουν στο καντόνι στο οποίο έχουν αδειοδοτηθεί. Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν επίσης να πραγματοποιούν διαδρομές προς άλλο προορισμό.

Στην πρωτεύουσα του καντονίου της Ζυρίχης, υπάρχει ήδη η υποχρέωση να αναρτώνται τα τιμολόγια στη δεξιά εξωτερική πλευρά του οχήματος, ώστε να είναι ορατά στο εσωτερικό. Με τη νέα ρύθμιση, αυτό θα ισχύει για όλα τα ταξί του κρατιδίου.

Οι υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, που στην Ελβετία ονομάζονται λιμουζίνες, θα επιτρέπεται στο μέλλον μόνο εάν οι οδηγοί έχουν δικαίωμα επαγγελματικής μεταφοράς επιβατών. Οι υπηρεσίες που δεν πληρούν τις νέες απαιτήσεις θα απαγορεύονται.

Η διοίκηση του καντονίου υποχρεούται να τηρεί μητρώο, να εκδίδει σήματα για τις λιμουζίνες και να λαμβάνει μέτρα κυρώσεων. Η επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών και των αρχών είναι, σε μεγάλο βαθμό, ψηφιοποιημένη.

Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων θα εγγράφουν τα οχήματά τους στο καντόνι και θα τοποθετούν μια ειδική πλακέτα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου ώστε το όχημα να είναι αναγνωρίσιμο από τους πελάτες και τις αρχές. Στο μέλλον, οι οδηγοί ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων θα πρέπει να φέρουν στο όχημα ένα ημερολόγιο, το οποίο θα επιδεικνύουν στα αστυνομικά όργανα σε περίπτωση ελέγχου.

Μια ρύθμιση για τη βελτίωση της ποιότητας αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες του προσωπικού στο γερμανόφωνο καντόνι: Οι οδηγοί ταξί πρέπει να γνωρίζουν τη γερμανική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο Β1, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζονται απλά και με σαφήνεια. Η συγκεκριμένη απαίτηση, όμως, ισχύει μόνο για τους οδηγούς ταξί και όχι για τους οδηγούς ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Η διοίκηση του καντονίου της Ζυρίχης, η οποία μέχρι τώρα είχε ελάχιστη εμπλοκή με τον τομέα των ταξί, θα ιδρύσει ένα νέο εξειδικευμένο γραφείο για τις εμπορικές μεταφορές επιβατών, το οποίο θα υπάγεται στο Γραφείο Κινητικότητας της Διεύθυνσης Οικονομίας. Στο εξειδικευμένο γραφείο θα δημιουργηθούν δώδεκα θέσεις πλήρους απασχόλησης και τρεις προσωρινές θέσεις. Το κόστος λειτουργίας του θα ανέρχεται σε 2,2 εκατ. φράγκα ετησίως, ενώ θα περικοπούν αναλόγως θέσεις εργασίας στους δήμους.

Η ισχύς του νέου νόμου (πρόκειται για πρωτοτυπία στην Ελβετία) περιορίζεται σε 15 χρόνια. Το  2039 θα χρειαστεί να εκδοθεί νέα απόφαση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...