ΓΕΡΜΑΝΙΑ : Φορολογικό ταξίμετρο: Αποτύπωση της πραγματικότητας ή δυνατότητα δημιουργικής λογιστικής;

Από το 2024, τα ταξίμετρα θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργούν ως ταμειακή μηχανή και να υπόκεινται σε όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Θα γίνουν έτσι διαυγείς οι συναλλαγές ή οι φορολογικές αρχές θα κάνουν το αντίθετο;

Σε πρόσφατη έκθεση, κατασκευαστές ταξίμετρων ανακοίνωσαν προγραμματισμένη συνάντησή τους με μια ομάδα εργασίας των κρατικών φορολογικών αρχών. Εκεί θα παρουσιάζονταν οι τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας για τα ταξίμετρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, δυστυχώς, όμως, το ζήτημα δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί.

Από τις αρχές του 2020, στη Γερμανία ισχύει το νέο διάταγμα για την ασφάλεια μετρητών, που υποχρεώνει όλες τις ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές να ενσωματώνουν μια μονάδα τεχνικής ασφάλειας, την TSE. Η TSE υπογράφει συνεχώς και ασφαλίζει κρυπτογραφικά όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές, με μετρητά, κουπόνια ή πληρωμές με κάρτα. Ακόμη και αν δεν συμμορφώνονται όλες οι ψηφιακές ταμειακές μηχανές με αυτήν την οδηγία, η τελευταία μεταβατική περίοδος λήγει στο τέλος του έτους. Όποιος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ψηφιακές ταμειακές μηχανές χωρίς TSE θα κινδυνεύει με την επιβολή προστίμου έως 25.000 ευρώ καθώς και έλεγχο της εφορίας.

Όλη η προσπάθεια για τα φορολογικά ταξίμετρα μπορεί να είναι πραγματικά αξιοποιήσιμη μόνο εάν χαρτογραφεί την πραγματικότητα των ταξί όχι μόνο στις μητροπόλεις, αλλά και σε μικρότερες πόλεις ή σε αγροτικές περιοχές. Διαφορετικά, τα στοιχεία που αποκλίνουν από την πραγματικότητα θα δίνουν τη δυνατότητα δημιουργικής λογιστικής σε περίπτωση αμφιβολίας.

Ένα ταξίμετρο προφανώς θα τεκμηριώσει σωστά το εισόδημα από μετρητά και τις πληρωμές με κάρτα. Όσον αφορά τις διαδρομές με τιμολόγιο, όμως, είναι εντελώς ακατάλληλο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αθροίσει τα συνολικά έσοδα μιας εταιρείας ταξί. Επιπλέον, το ταξίμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αστικό περιβάλλον για διαδρομές με καθορισμένο ναύλο, αυτό όμως αλλάζει δραματικά στις διαδρομές εκτός πόλης.

Θα ήταν λοιπόν επιθυμητό, ​​εκτός από τη συνάντηση τεχνικών και φοροτεχνικών που αναφέρθηκε στην αρχή, στις μελλοντικές συζητήσεις να συμπεριληφθούν και εκείνοι που επηρεάζονται πραγματικά, δηλαδή εκπρόσωποι εταιρειών, τόσο από τις μητροπόλεις όσο και από τις μεσαίου μεγέθους πόλεις ή από την ύπαιθρο. Μόνο αν γίνει αυτό το φορολογικό ταξίμετρο θα είναι επιτυχημένο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...