Ανακοίνωση για την ακρόαση του Δικαστηρίου της ΕΕ

Οι θέσεις των δύο πλευρών (ταξί και ενοικιαζόμενα με οδηγό), της Ισπανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι θα εκδώσει τα συμπεράσματά του στις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε ακρόαση στο Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του ΔΕΕ σχετικά με την προδικαστική απόφαση του 1/30 που ζήτησε το TSJC (Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλανίας)  σχετικά με την αντιστοιχία του κανονισμού AMB (Μητροπολιτική Περιοχή της Βαρκελώνης)  του 2018 με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τον ανταγωνισμό και πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τον κανόνα αναλογικότητας 1/30 και την απαίτηση διπλής εξουσιοδότησης για την παροχή υπηρεσιών VTC (ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό).

Κυρίως, το TSJC άφησε να εννοηθεί ότι ο κανονισμός αυτός θεσπίζει περιορισμούς στον ανταγωνισμό, τόσο στην ελευθερία εγκατάστασης όσο και ότι συνεπάγεται κρατική ενίσχυση στα ταξί.  Στην επ\’ ακροατηρίου συζήτηση, τα μέρη Prestige Limousine, AnTaxi, Elite Taxi, Tapoca VTC1 SL,  Taxi Companys, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλαν τα επιχειρήματά τους ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. 

Η Prestige & Limousine υποστήριξε ότι ο πολλαπλασιασμός των VTC έχει καλύψει την ακάλυπτη ζήτηση, δεδομένου ότι ο πληθυσμός και ο τουρισμός έχουν αυξηθεί αλλά η προσφορά όχι. Υποστήριξαν επίσης ότι οι υπηρεσίες VTC έχουν πλεονεκτήματα δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, κάθε VTC μειώνει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων, οι στόλοι έχουν πιο σύγχρονα αυτοκίνητα, είναι μια ψηφιοποιημένη υπηρεσία, δημιουργεί ανταγωνιστική πίεση στο ταξί που έχει βελτιώσει τις υπηρεσίες του και επίσης απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Για τους λόγους αυτούς, αποτελούν υπηρεσία άξια προστασίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρούνται γενικού συμφέροντος.

Είναι πολύ αξιοσημείωτο ότι η Prestige, που είναι το καταγγέλλον μέρος, τόνισε ότι η αναλογία 1/30 δεν είναι σχετική, αφού η τρέχουσα αναλογία είναι 1/4. Επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι το 1/30, αλλά οι όροι παροχής που προστέθηκαν από μεταγενέστερη ρύθμιση, όπως η περιφερειακή και αστική νομοθεσία, η οποία δεν υπόκειται σε κρίση στη διαδικασία του ΔΕΕ.

Οι δικηγόροι των αντιπροσωπευτικών ενώσεων της Ένωσης Ταξί Professional Elite Taxi, της Εθνικής Ένωσης Ταξί και της Agrupació Taxi Companys υποστήριξαν ότι η υπηρεσία ταξί και η ρύθμισή της δεν αποτελούν απλώς υπόθεση οικονομικής ελευθερίας, αλλά αποτελούν υπηρεσία γενικού συμφέροντος. Πριν από χρόνια πάρθηκε η απόφαση να οριστεί το ταξί ως γενικού συμφέροντος και ότι το ταξί πρέπει να ρυθμιστεί αφού είναι καθολικό, είναι μια υπηρεσία που παρέχεται χωρίς διακρίσεις και ισότιμα. Από την άλλη πλευρά, το VTC λειτουργεί παράλληλα, με λιγότερο ρυθμισμένο τρόπο, προσφέροντας μια υπηρεσία πολυτελείας της οποίας η τιμή και οι ώρες δεν ρυθμίζονται. Η νομολογία καθιστά αυτές τις έννοιες πολύ σαφείς.

Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα είναι ότι το ταξί δούλευε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενώ οι στόλοι του VTC έστειλαν τους εργαζόμενους του VTC σε απεργία.

Είναι σαφές ότι το numerus clausus πρέπει να υπερασπιστεί για την προστασία της δημόσιας υπηρεσίας και τη διατήρηση του αστικού περιβάλλοντος. Εάν δεν γίνει αυτό, οι 100.000 άδειες που έχουν ζητηθεί στην Κοινότητα της Μαδρίτης θα μπορούσαν να κατακλύσουν την αγορά,  οδηγώντας την σε μη βιωσιμότητα και στην παροχή της υπηρεσίας σε συνθήκες που δεν εγγυώνται τα ελάχιστα πρότυπα.

Ο δικηγόρος της Elite Taxi, Marc Vilar Cuesta, εξήγησε ότι η Οδηγία Υπηρεσιών 2006/123/ΕΚ εξαιρεί τις μεταφορές -και, πιο ρητά, τις αστικές συγκοινωνίες και τα ταξί- ως δημόσια υπηρεσία γενικού συμφέροντος. Αυτό προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμού του αριθμού των αδειών παροχής υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος. Αυτό έλαβε υπόψη το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή του το 2018, στην οποία το συμπέρασμα ήταν σαφές: ο κανόνας του 1/30 είναι απαραίτητος, κατάλληλος και αναλογικός και επικυρώθηκε πολύ πρόσφατα από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι δικηγόροι του ταξί της Βαρκελώνης έχουν προσθέσει επιχειρήματα σχετικά με την εμπειρική βάση που υποστηρίζει τον κανόνα 1/30 και τους υπόλοιπους περιορισμούς στο VTC. Μεταξύ αυτών των επιχειρημάτων, έχουν παρουσιαστεί εμπειρικά στοιχεία για αγορές στις οποίες υπήρξε απελευθέρωση και μαζική είσοδος υπηρεσιών VTC. Είναι σαφές ότι η συμφόρηση και η ρύπανση έχουν αυξηθεί σε αυτές τις αγορές και η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει μειωθεί.

Ο δικηγόρος του Βασιλείου της Ισπανίας δήλωσε ότι το ζήτημα που εξετάζει το Δικαστήριο σχετίζεται με τις αλλαγές στο πρότυπο και στο μοντέλο των αστικών μεταφορών, αναφερόμενος στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2022, η οποία επικεντρώνεται στη σύγκλιση μεταξύ του ταξί και του VTC.

Σύμφωνα με το Βασίλειο της Ισπανίας, ο περιορισμός είναι συμβατός με το άρθρο 49, αφού σύμφωνα με τον δικηγόρο του δεν υπάρχει διάκριση και επιβάλλεται γενικά. Με άλλα λόγια, αν και υπάρχει περιορισμός, ο περιορισμός είναι αναγκαίος, αναλογικός και δεν εισάγει διακρίσεις. Στην πραγματικότητα, το ταξί και όχι το VTC είναι γενικού ενδιαφέροντος. Ο ποσοτικός περιορισμός είναι ο περιορισμός της συμφόρησης και της χρήσης σπάνιων δημόσιου τομέα, καθώς και για την ατμοσφαιρική προστασία. Επιπλέον, το CCAA μπορεί να μειώσει το 1/30. Το 1/30 μπορεί να μειωθεί ή να εξαφανιστεί με την εξουσιοδότηση περισσότερων συμμετεχόντων. Το WBA έκανε χρήση των εξουσιών του.

Επομένως, σύμφωνα με το Βασίλειο της Ισπανίας, το ταξί μπορεί να προστατεύεται, για επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιωτική υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος, η οποία εξυπηρετεί την παροχή υπηρεσιών σε πολίτες που δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις. Τα VTC παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, στις οποίες δεν έχει πρόσβαση ολόκληρος ο πληθυσμός. Το ταξί είναι υποχρεωμένο να παρέχει υπηρεσία, σε σύγκριση με την ελευθερία της μη παροχής υπηρεσίας VTC. Τα ταξί έχουν επίσης όρια τιμής και χρόνου, ενώ τα VTC δεν έχουν ή δεν είναι τόσο αυστηρά. Το ταξί έχει υποχρέωση να έχει το 5% των ταξί προετοιμασμένο για προσβασιμότητα και το VTC δεν το κάνει. Επομένως, ο λόγος ύπαρξης του ταξί δεν είναι απλώς οικονομικός. Από την άλλη, ο ισχύων περιορισμός στα ταξί και το VTC δεν σημαίνει ότι η αγορά είναι κλειστή. Τρίτον, η αστική εξουσιοδότηση δεν είναι νέα ούτε επαναλαμβάνει τους ελέγχους. Εάν ήταν διπλότυπα, δεν θα ήταν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι περιορισμοί του κανονισμού περιορίζουν την ελευθερία εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ. Το ερώτημα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, είναι εάν αυτός ο περιορισμός που δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος είναι αναλογικός και δεν εισάγει διακρίσεις. Κατά την άποψή του, δεν είναι σαφές ότι αυτό συμβαίνει, δεδομένου ότι το κράτος δεν έχει ακόμη αιτιολογήσει γιατί χρησιμοποιείται το 1/30 ως αναλογικό μέτρο. Αυτό εξηγείται καλά στην απόφαση C66/18, τμήμα 168. Χωρίς αυτήν την αιτιολόγηση, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι μια υπηρεσία είναι γενικού συμφέροντος, δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως τέτοια. Ως εκ τούτου, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ζητά από τις ισπανικές διοικήσεις να δικαιολογήσουν το 1/30 από εμπειρική και πολιτική άποψη.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρθηκε να μάθει πώς λειτουργεί η αγορά των ταξί και οι άδειες/εξουσιοδοτήσεις. Το Δικαστήριο ήθελε να κατανοήσει ποιο είναι το καθεστώς μεταβίβασης αδειών και εάν το κόστος απόκτησης αυτών των αδειών περιλαμβάνεται στην εγγύηση εύλογης κερδοφορίας για τους οδηγούς ταξί που κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση του γενικού συμφέροντος.

Ο δικηγόρος της Ελίτ απάντησε εξηγώντας ότι οι άδειες δεν λήγουν και επομένως δεν πρέπει να αποσβεστούν. Με άλλα λόγια, το κόστος αυτής της επένδυσης διαχωρίζεται από την ελάχιστη απόδοση που εγγυάται έμμεσα ο κανονισμός και αυτή ανακτάται με τη μετάδοση κατά την πώλησή της.

Το Δικαστήριο ενδιαφέρθηκε επίσης για λεπτομέρειες και στοιχεία σχετικά με τον τομέα των ταξί και το VTC του AMB, τα οποία ήθελε να ρωτήσει τους εκπροσώπους του AMB. Υπό αυτή την έννοια, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη που το AMB δεν παρέστη στην ακρόαση.

Ο γενικός εισαγγελέας της ΕΕ δήλωσε ότι θα εκδώσει τα συμπεράσματά του στις 15 Δεκεμβρίου 2022, τα οποία δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο, αλλά συχνά επηρεάζουν την τελική του απόφαση. Μετά από αυτά τα συμπεράσματα, το ΔΕΕ θα εκδώσει απόφαση, απαντώντας στα προκαταρκτικά ερωτήματα που έθεσε το TSJC.

Από την Elite Taxi τόνισαν ότι θέλουμε να ξέρουν όλοι ότι νιώσαμε ντροπή και αγανάκτηση για την απόφαση των νομικών υπηρεσιών του AMB να μην εμφανιστούν για να υπερασπιστούν την εξουσία τους. Ελπίζουμε να συνειδητοποιήσουν την εξαιρετική συνάφεια των δημοσίων και γενικών συμφερόντων που εκπροσωπούν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...