Παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων μέχρι τις 31-12-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Οδηγώντας ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών νια χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά οδήγηση ατόμων αναπηρία, ρυθμίσεις για ταξινόμηση και κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου και Μεταφορών»

Άρθρο 3
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021 άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί παράτασης θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), τροποποιείται, ως προς καταληκτική ημερομηνία παράτασης θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων, εφόσον μεταξύ έχουν διενεργηθεί διενεργηθούν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί ν. 1066/19 17 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωναιού cονιd-19 και εφόσον μεταξύ έχουν διενεργηθεί διενεργηθούν, σύμφωνα τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από ημερομηνία λήξης της, έως 31η.Ι2.2Ο21.».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...