Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2021

Αναμόρφωση μεταφορικού έργου και μετάβαση σε νέες μορφές κινητικότητας

Του Βασίλη Σιάσσου

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης (https://government.gov.gr/etisia-schedia-drasis-ipourgion-2021/), δημοσιεύθηκε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το 2021. Το Σχέδιο αυτό , όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελεί δομικό στοιχείο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής.

Σε αυτό παρουσιάζονται, με  ομοιογενή και συνοπτικό τρόπο, οι παρακάτω στόχοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2021:

  • Βελτίωση ποιότητας σχεδιασμού έργων υποδομών
  • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις μεταφορές
  • Αναμόρφωση του μεταφορικού έργου και μετάβαση σε νέες μορφές κινητικότητας
  • Εκσυγχρονισμός αερομεταφορών
  • Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων και της οδικής ασφάλειας

Στον τομέα των επιβατικών μεταφορών όπου εντάσσεται και το ταξί  δημοσιεύονται τρεις δράσεις  που έμμεσα ή άμεσα θα έχουν αντίκτυπο στην λειτουργία του και στο μεταφορικό του έργο. Αυτόνομη οδήγηση, νέες μορφές κινητικότητας και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τα Ε.Ι.Χ είναι ζητήματα που προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό.

  1. Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την υποδοχή της αυτόνομης οδήγησης

Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την κυκλοφορία των αυτόνομων οχημάτων

Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία προς την πλήρως αυτόνομη οδήγηση, πρόκειται να καταρτιστεί νομοθετικό πλαίσιο για την υποδοχή της κυκλοφορίας των αυτόνομων

οχημάτων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των πολιτών, την εξασφάλιση των υποδομών και την κυκλοφορία συμβατικών οχημάτων.

  • Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την καθιέρωση του διαμοιρασμού οχημάτων (car sharing), του συνεπιβατισμού οχημάτων (car pooling) & της μεταφοράς με οχήματα κατά παραγγελία (car on demand)

Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση σύγχρονων και ευέλικτων εφαρμογών κινητικότητας

  • Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου κυκλοφορίας επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων που εκμισθώνουν οδηγό

Επαναξιολόγηση και τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου

Επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα και σύγχρονη υπηρεσία μεταφοράς προσώπων, στα πρότυπα αυτών που λειτουργούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί η αποφυγή σύγχυσης και συγκρούσεων μεταξύ των συναφών επαγγελματικών κλάδων.

Η υλοποίηση των δράσεων αυτών θα ξεκινήσει από το 4ο τρίμηνο του 2021. Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τότε, είναι πάρα πολύ μικρό όχι μόνο για υλοποίηση ,αλλά ακόμη και για διαβούλευση.  Σε μια χώρα που δεν έχει συνέλθει ποτέ από τα μνημόνια, που ζει ήδη με τον τρόμο της πανδημίας είναι τουλάχιστον άκαιρο, να προγραμματίζονται νέες μορφές κινητικότητας. Ας κερδίσουμε ως χώρα, πρώτα την κινητικότητα και μετά συζητάμε για τις νέες μορφές της. Αν η ελληνική κοινωνία τις χρειάζεται θα τις απαιτήσει. Δεν χρειάζεται να τις επιβάλλει κανείς. Και σίγουρα όχι σε βάρος χιλιάδων επαγγελματιών που ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα της υγειονομικής κρίσης και στηρίχθηκαν λιγότερο από κάθε άλλον επαγγελματία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...