Τι αλλάζει στην Γερμανική Αγορά Ταξί

Τροποποίηση του Νόμου PBEFG περί μεταφορών – Η θέση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ταξί – 5 σημεία διαφωνίας με την Κυβέρνηση
Πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών υπέβαλε νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του νόμου περί επιβατικών μεταφορών (PBefG), το οποίο είχε ήδη διορθωθεί σε ορισμένα μέρη σε σύγκριση με προηγούμενα σχέδια .
Πολλές ενώσεις, διάφορες ομάδες πολιτών, τα πολιτικά κόμματα και άλλα υπουργεία, είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις θέσεις τους μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Η Ομοσπονδιακή Ένωση Ταξί και Ενοικίασης Αυτοκινήτων eV (BVTM) εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ευκαιρία και με ένα λεπτομερή κείμενο 27 σελίδων αναλύει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Συμφωνεί σε πολλά σημεία της τροπολογίας, αλλά επίσης αναφέρει πέντε σημεία στα οποία ο νόμος πρέπει επειγόντως να αναθεωρηθεί και τους εξηγεί με μεγάλη λεπτομέρεια.
Συγκεκριμένα, το BVTM ζητά «δίκαιο ανταγωνισμό για τους οδηγούς». Παραπέμπει στην τρέχουσα ανισότητα, σύμφωνα με την οποία η παραλειφθείσα τοπική γνώση πρέπει να αντικατασταθεί από μια μικρή εξειδικευμένη γνώση για τους οδηγούς ταξί. Αυτή η εξειδικευμένη γνώση πρέπει επίσης να ισχύει για οδηγούς ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
Όσον αφορά τις μελλοντικές τιμές ταξί, η δήλωση BVTM μπορεί να συνοψιστεί με το σύνθημα \”Σταθερές τιμές ναι, τιμολογιακός διάδρομος όχι\”. Η προβλεπόμενη ευελιξία τιμών πρέπει να εφαρμοστεί με αίσθηση αναλογίας. \”Η χαλάρωση της τιμολογιακής υποχρέωσης για προκαθορισμένες διαδρομές , είναι εντελώς ακατάλληλη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών ταξί\”, υποστηρίζει η ομοσπονδιακή ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, οι μεγάλοι πελάτες, όπως εταιρείες ασφάλισης υγείας, ξενοδοχειακές αλυσίδες ή πολυεθνικές εταιρείες, αποκτούν ένα σοβαρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε βάρος των παραδοσιακών υπηρεσιών ταξί. Οι όποιες συμφωνίες επιτευχθούν δεν θα έχουν καμία τιμολογιακή και προκαθορισμένη βάση. Από την άλλη πλευρά, η Ένωση θεωρεί ότι οι σταθερές τιμές είναι λογικές, αλλά αυτές δεν πρέπει – όπως προβλέπεται στο τρέχον προσχέδιο – να ισχύουν μόνο για ορισμένα δρομολόγια, αλλά για όλες τις εκ των προτέρων κρατήσεις. Η BVTM προτείνει ότι οι υπολογισμοί των σταθερών τιμών πρέπει να βασίζονται στην επίσημα –από κάθε Ομοσπονδιακό Κράτος- καθορισμένη τιμή.
Η άρση της υποχρέωσης συγκέντρωσης των ταξί, (υποχρεωτική εγγραφή σε οργανωμένη ομάδα Ταξί της έδρας που ανήκει το όχημα) η οποία διατυπώθηκε ρητά στο πρώτο προσχέδιο, έχει ήδη καταργηθεί στο τρέχον προσχέδιο. Αυτό δεν είναι αρκετό για το BVTM. Απαιτεί, να υπάρχει ρητή αναφορά στην Ενότητα 47 του PBefG. \”Η τροπολογία πρέπει να καταστήσει σαφές ότι τα οχήματα ταξί μπορούν να συμμετέχουν σε μια εγκεκριμένη ομάδα συγκέντρωσης Ταξί (σ.σ π.χ. Ραδιοταξί), υπό την προϋπόθεση ότι η διαθεσιμότητα ταξί παραμένει επαρκής.\”
Αν και μέχρι στιγμής έχει απορριφθεί από τους πολιτικούς, το BVTM επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια περίοδο προπαραγγελίας (τουλάχιστον 15 λεπτών) στις κρατήσεις που αφορούν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό. Στη λεπτομερή αιτιολόγηση αυτής της απαίτησης, καθίσταται σαφές ότι αυτό μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για όλους τους δήμους, που επί του παρόντος δεν έχουν μοχλό πίεσης για να περιορίσουν τον πολλαπλασιασμό των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες.Το BVTM προτείνει ότι η χρήση μιας περιόδου προπαραγγελίας θα πρέπει να ισχύει σε όλους τους δήμους και ότι θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε υπηρεσίες μεσιτείας με περισσότερα από 100 ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.
Στην κορυφή της πυραμίδας των πέντε σημείων διαφωνίας, το BVTM τοποθετεί τη ρύθμιση των πλατφορμών διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με την τροπολογία, αυτά πρέπει να ενσωματωθούν ρητά στο Τμήμα 1 του PBefG . Η διατύπωση που είχε προβλεφθεί προηγουμένως πρέπει, ωστόσο, να γίνει σαφέστερη. «Είναι δεδηλωμένος στόχος αυτής της τροπολογίας να καταστούν οι μεγάλες πλατφόρμες πλήρως υπεύθυνες. Το προσχέδιο δεν πληροί αυτήν την απαίτηση », προειδοποιεί η ένωση ταξί. Επομένως, ζητά μια ξεχωριστή παράγραφο για να ορίσει ακριβώς τι σημαίνει ο όρος «ενδιάμεσες υπηρεσίες»: «Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης είναι υπηρεσίες εφαρμογών και Διαδικτύου που δέχονται ταξιδιωτικές παραγγελίες για επιβατικές μεταφορές επί πληρωμή ή για επιχειρήσεις με ταξί ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και τις προωθούν σε συνδεδεμένες εταιρείες. Η αποδοχή και η προώθηση ελέγχονται από αλγόριθμους και η ενδιάμεση υπηρεσία λειτουργεί ως οργανωτής ολόκληρης της μεταφοράς από την παραγγελία στην επεξεργασία και την πληρωμή του ταξιδιού. \” Με αυτήν την αποσαφήνιση, γίνεται σαφής μια διαφοροποίηση από τις παραδοσιακές υπηρεσίες μεταφοράς όπως τα ραδιοταξί, τονίζει το BVTM. Απαιτεί επίσης ότι, οι πάροχοι αυτοί, πρέπει επίσης να υπόκεινται σε απαίτηση εξουσιοδότησης \”εάν η υπηρεσία μεσιτείας είναι συνδεδεμένη με περισσότερα από 100 οχήματα για ενοικίαση αυτοκινήτου […] και η υπηρεσία μεσιτείας έχει σημαντική οργανωτική επίδραση στις τακτοποιημένες μεταφορές.\” Το δύσκολο αυτής της απαίτησης είναι το γεγονός ότι, οι παραχωρήσεις άδειας ενοικίασης αυτοκινήτων δεν μπορούν να περιοριστούν ως προς την ποσότητα σε σχέση με το άρθρο 12 του βασικού νόμου (ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος). Ο αριθμός των παραχωρήσεων ταξί, από την άλλη πλευρά, μπορεί να ρυθμιστεί, καθώς τα ταξί αντιπροσωπεύουν δημόσιο συμφέρον ως συμπλήρωμα των δημόσιων μεταφορών. Έτσι, ένας περιορισμός στην έκδοση νέων αδειών είναι ένας νόμιμος τρόπος για να διατηρήσετε το ταξί σε λειτουργία. Η ανεξέλεγκτη είσοδος διαμεσολαβητικών εταιριών στην αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό, οδήγησε σε συστηματικές παραβιάσεις του νόμου τα τελευταία χρόνια. \”Η εισαγωγή μιας απαίτησης αδειοδότησης για αυτές τις υπηρεσίες είναι επομένως απαραίτητη, έτσι ώστε οι αρχές αδειοδότησης να έχουν την ευκαιρία να ελέγχουν και να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις.\”
Η Ομοσπονδιακή Ένωση χαιρετίζει, μεταξύ άλλων, τη θεμελιώδη τήρηση των υποχρεώσεων τιμολόγησης, μεταφοράς και λειτουργίας για τα ταξί, την ενίσχυση της πρόσβασης των ταξί στα Περιφερειακά ταμεία και την υποχρέωση επισήμανσης όλων των μορφών περιστασιακών μεταφορών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...