Γαλλικό Ταμείο Αλληλεγγύης: Γενναία αποζημίωση για τα Ταξί

Το ταξί αναγνωρίστηκε ως συνδεδεμένος τομέας με τον Τουρισμό και δικαιούται πλέον γενναία αποζημίωση

Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής όταν ο κλάδος των Ταξί  κατήγγειλε τον αποκλεισμό του  από τον κατάλογο των επαγγελμάτων που πλήττονται άμεσα από την επιδημία (βλ. Le Réveil des Cochers Chauffeurs , αριθ. 789, Ιούλιος 2020), το ταξί αναγνωρίζεται τελικά ως ένας τομέας που συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό και ενσωματώνεται στο παράρτημα 1 του διατάγματος αριθ. 2020-371 της 30ής Μαρτίου 2020. Οι συνέπειες αυτής της ενσωμάτωσης στο παράρτημα 1 είναι πολυάριθμες και καταγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

  • Η ενίσχυση θα αντιστοιχεί στο εξής στο πραγματικό ποσό της απώλειας στις ζώνες «απαγόρευσης κυκλοφορίας» (εντός του ορίου των 10.000 ευρώ)
  • Αυτό θα επιτρέψει στους οδηγούς ταξί που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αποζημιωθούν, ιδίως μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας και τον περιορισμό για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020. Η βοήθεια για αυτούς τους δύο μήνες δεν περιορίζεται πλέον στα 1.500 € αλλά θα υπολογιστεί με βάση την πραγματική απώλεια του κύκλου εργασιών.
  • Όσον αφορά την ενίσχυση για τον μήνα Οκτώβριο για οδηγούς ταξί εκτός των περιοχών «απαγόρευση της κυκλοφορίας», η απώλεια μεταξύ 50% και 70% αντισταθμίζεται με μέγιστη ενίσχυση 1.500 ευρώ.
  • Για να αποζημιωθεί στην πραγματικότητα (εντός του ορίου των 10.000 €) θα πρέπει να υποστεί ζημία μεγαλύτερη από 70%.
  • Οι οδηγοί που εργάστηκαν κατά τον πρώτο περιορισμό δεν αποκλείονται πλέον από τη βοήθεια
  • Τους προηγούμενους μήνες, τα ταξί που εργάστηκαν κατά τον πρώτο περιορισμό εξαιρέθηκαν από το ταμείο αλληλεγγύης επειδή ήταν απαραίτητο να δικαιολογηθεί απώλεια 80% στον κύκλο εργασιών μεταξύ 15 Μαρτίου και 15 Μαΐου.
  • Οι φορείς του Ταξί είχαν επισημάνει αυτήν την αδικία στις εποπτικές  αρχές και τώρα, χάρη στο νέο διάταγμα αριθ. 2020-1328 της 2ας Νοεμβρίου, αυτή η προϋπόθεση καταργείται.
  • Για όλα τα ταξί, είναι πλέον απαραίτητο να δικαιολογηθεί μια απώλεια 50% σε σύγκριση με τον μέσο μηνιαίο κύκλο εργασιών εκτός του φόρου ή σε σύγκριση με τα στοιχεία για τον εν λόγω μήνα το 2019.
  • Τα νέα ταξί θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις ενισχύσεις
  • Οι ενισχύσεις για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο τελικά πληρούν τις προϋποθέσεις για νέα ταξί που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Προηγουμένως, οι οδηγοί που ξεκίνησαν μετά τις 10 Μαρτίου αποκλείστηκαν από το ταμείο εγγύησης. Ένας οδηγός που είχε ξεκινήσει τον Μάιο, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να ζητήσει βοήθεια τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.

 Παράδειγμα 1: επιλογή του μηνιαίου μέσου όρου του 2019

Κύκλος εργασιών 2019 πριν από τον φόρο: 48.220 €, δηλ. Ένας μηνιαίος μέσος όρος 2019 των 48.220 / 12 = 4.018 €

Οκτώβριος 2020 : καθαρές πωλήσεις: 1.430 €, μείωση 64%.

Επομένως, πληρούται ο όρος απώλειας κύκλου εργασιών 50% σε αυτό το παράδειγμα, η καταβληθείσα ενίσχυση θα είναι 2.588 ευρώ (ζώνη «απαγόρευσης κυκλοφορίας») και 1.500 ευρώ εκτός της ζώνης «απαγόρευσης κυκλοφορίας».

Παράδειγμα 2: επιλογή του αντίστοιχου μήνα το 2019

Οκτώβριος 2019: 4.750 €

Οκτώβριος 2020 : καθαρές πωλήσεις: 1.430 €, μείωση 70%.

Συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση απώλειας κύκλου εργασιών 50%  σε αυτό το παράδειγμα. Η καταβληθείσα ενίσχυση θα είναι 3.320 ευρώ (ζώνη «απαγόρευσης κυκλοφορίας») και 1.500 ευρώ εκτός της ζώνης «απαγόρευση κυκλοφορίας».

Παράδειγμα 3: Ταξί που άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2020

Κύκλος εργασιών χωρίς ΦΠΑ από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2020: 7.650 €, δηλαδή μέσο όρο μηνιαίου 1.913 €

Καθαρές πωλήσεις Οκτωβρίου 2020: 1.430 €, δηλαδή μείωση 25% ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

Καθαρές πωλήσεις Νοεμβρίου 2020: 720 €, δηλαδή μείωση κατά 62% . ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

Επομένως, πληρούται η προϋπόθεση απώλειας κύκλου εργασιών 50% σε αυτό το παράδειγμα. Η καταβληθείσα ενίσχυση θα είναι 1,193 €.

Η μέθοδος είναι η ίδια τον Νοέμβριο για όλες τις περιοχές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...