Πως η Γερμανική κυβέρνηση ενισχύει τον κλάδο των ταξί

Επισκόπηση της βοήθειας έκτακτης ανάγκης στα Ταξί από 16 Ομοσπονδιακά κράτη και την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας.

Ενώ οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων στη Βαυαρία ήταν σε θέση να υποβάλουν αίτηση για βοήθεια έκτακτης ανάγκης την περασμένη εβδομάδα και πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ταξί αναφέρουν ήδη την παραλαβή χρημάτων στο λογαριασμό τους, πολλά άλλα ομοσπονδιακά κράτη ανακοίνωσαν τώρα την οικονομική  βοήθειά  προς τον κλάδο των ταξί.    

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε  επείγουσα βοήθεια που καταβάλλει η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση  σε όλες τις επιχειρήσεις. Τα περισσότερα ομοσπονδιακά κράτη, από την άλλη πλευρά, δημιούργησαν τα δικά τους προγράμματα έκτακτης βοήθειας. Αυτές οι επιχορηγήσεις είναι καθορισμένες ενισχύσεις ρευστότητας.

Επείγουσα βοήθεια με τη μορφή επιχορηγήσεων:

  • Για εταιρείες με μέχρι 5 υπαλλήλους: Μέχρι € 9,000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες
  • για εταιρείες με μέχρι 10 υπαλλήλους: μέχρι € 15.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-corona-soforthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Μπάντεν-Βυρτεμβέργη (από τις 26 Μαρτίου 2020)

Ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης με τη μορφή επιχορηγήσεων:

– Για εταιρείες με μέχρι 5 υπαλλήλους: Έως € 9,000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 10 υπαλλήλους: Έως € 15.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες.

– Για εταιρείες με μέχρι 50 υπαλλήλους: Έως € 30.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες.

Οδηγός για τη δημιουργία της φόρμας από τη Taxi-Auto-Zentrale Stuttgart: https://taxi-auto-zentrale.de/leitfaden-soforthilfe-corona/

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufprechen/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/

Βαυαρία (από τις 26 Μαρτίου 2020) 

Ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης υπό μορφή επιχορηγήσεων:

– Για εταιρείες με μέχρι 5 υπαλλήλους: Μέχρι € 5,000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 10 υπαλλήλους: Μέχρι € 7,500 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 50 εργαζόμενους: Μέχρι  € 15.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες.

– Για εταιρείες με 250 υπαλλήλους: Μέχρι € 30.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες. 

Βερολίνο (από τις 26 Μαρτίου 2020)   

Ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης υπό μορφή επιχορηγήσεων:

– Για εταιρείες με μέχρι 5 υπαλλήλους: Μέχρι € 5.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 10 υπαλλήλους: Έως € 15.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες.

Ειδικό χαρακτηριστικό: Οι αιτήσεις ταχυδρομικώς δεν επιτρέπονται.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : https://www.berlin.de/sen/web/corona/

Βρανδεμβούργο (από 26 Μαρτίου 2020)

Ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης υπό μορφή επιχορηγήσεων:

– Για εταιρείες με μέχρι 5 υπαλλήλους: Μέχρι € 9,000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 15 υπαλλήλους: Μέχρι € 15,000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 50 υπαλλήλους: Μέχρι  € 30.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες.

– Για επιχειρήσεις με μέχρι 100 υπαλλήλους: Έως € 60.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες

Αιτήσεις  μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση soforthilfe-corona@ilb.de

Βρέμη (από τις 26 Μαρτίου 2020)

Ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης υπό μορφή επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις με μέχρι 5 εργαζομένους:

– Έως € 5,000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή μια επιχορήγηση μέχρι 20.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : https://www.bis-bremerhaven.de/antrag-corona-soforthilfe.99067.html

Αμβούργο (από τις 26 Μαρτίου 2020)

Ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης υπό μορφή επιχορηγήσεων:

– Για ατομικά αυτοαπασχολούμενους € 2.500 για τρεις μήνες

– Για εταιρείες έως 10 εργαζομένους € 5.000 για τρεις μήνες

– Για εταιρείες μέχρι 50 εργαζομένους € 10.000 για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με 250 εργαζόμενους € 25.000 για τρεις μήνες

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfe-fuer-unternehmen

Hessen (από τις 26 Μαρτίου 2020)

Ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης υπό μορφή επιχορηγήσεων:

– Για επιχειρήσεις μέχρι 5 εργαζομένους: € 10.000 για τρεις μήνες

– Για εταιρείες έως 10 εργαζομένων: € 20.000 για τρεις μήνες

– Για εταιρείες έως 49 εργαζομένων: € 30.000

Αίτηση online από 30.03.2020

Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία (από τις 26 Μαρτίου 2020)

Ενίσχυση έκτακτης ανάγκης υπό μορφή επιχορηγήσεων:

– Για εταιρείες με μέχρι 5 εργαζομένους: € 9,000 για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 10 εργαζόμενους: € 15,000 για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 24 εργαζόμενους: € 25,000 για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 49 εργαζόμενους: € 40.000 για τρεις μήνες

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-soforthilfe/

Κάτω Σαξονία (από τις 26 Μαρτίου 2020)

Ενίσχυση έκτακτης ανάγκης υπό μορφή επιχορηγήσεων:

– Για επιχειρήσεις με μέχρι 5 εργαζομένους: 3.000 € για τρεις μήνες

– Για επιχειρήσεις με μέχρι 10 εργαζόμενους: 5.000 € για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 30 εργαζόμενους: 10.000 € για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με έως 49 εργαζόμενους: € 20.000 για τρεις μήνες

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : https://www.nbank.de/Ununternehmen/Investition-Wwachs/Niedersachsen-Soforthilfe-Corona/index.jsp

Σαξονία (από τις 26 Μαρτίου 2020)

Η Σαξονία έχει τον δικό της πρόγραμμα βοήθειας έκτακτης ανάγκης με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι λαμβάνουν άμεση ενίσχυση μέχρι 50.000 ευρώ εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης . Η ενίσχυση δεν είναι επιχορήγηση, αλλά άτοκο δάνειο που πρέπει να επιστραφεί μετά  από τέσσερα χρόνια. Όλες οι εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω του ενός εκατομμυρίου έχουν δικαίωμα σε αυτή τη βοήθεια – ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων.

Θουριγγία (από τις 26 Μαρτίου 2020)

– Επείγουσα βοήθεια υπό μορφή επιχορηγήσεων :

– Για εταιρείες με μέχρι 5 υπαλλήλους: Έως € 5.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 10 υπαλλήλους: Έως € 10.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες

– Για εταιρείες με μέχρι 25 υπαλλήλους: μέχρι € 20.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες.

Για εταιρείες με μέχρι 50 υπαλλήλους: Μέχρι € 30.000 εφάπαξ πληρωμή για τρεις μήνες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...