Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                   οικ. Α 19597/1031

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΤΚ : 101 91 Παπάγου, Αθήνα

Πληροφορίες : Κ. Σαρρή

Τηλέφωνο : 210 6508094

fax : 210 6508451

e-mail : k.sarri@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).

Σχετ.: Οι από 25.02.2020 (Α’ 42), 11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55) και 14.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 64) Πράξεις

Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνιση του ιού COVID-19, την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού διάδοσής του, την αναγκαιότητα αποσυµφόρησης αρμόδιων Υπηρεσιών της χώρας από την προσέλευση κατόχων ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχημάτων, δεδομένων και των δυσχερειών στη στελέχωση και τη λειτουργία τους συνεπεία της εμφάνισης του ιού COVID-19, και προς την εξυπηρέτηση και την προστασία των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Μαΐου 2020 η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.03.2020 έως και τις 31.05.2020.

2. Έως και την ανωτέρω ημερομηνία (31η Μαΐου 2020) δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης   των ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...