H «ουμπεροποίηση» είναι μια οικονομική και κοινωνική παρέκκλιση στον τομέα των ταξί

Ο Sam Bouchal, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ταξί των Βρυξελλών (BTF) επικοινωνεί μέσω της dailytaxinews με τους Έλληνες συναδέλφους του, κατακεραυνώνει την «ουμπεροποίηση» και αναλύει τις προτάσεις του για ένα βιώσιμο ταξί

Αγαπητοί συνάδελφοι, γεια σας

Στις Βρυξέλλες ασκήσαμε τρεις νομικές αγωγές: το 2014 κατά της UberPop και στη συνέχεια, το 2015 και το 2017, κατά της UberX. Δικαιωθήκαμε και στις τρεις αυτές δίκες, καθώς η Δικαιοσύνη αναγνώρισε ότι η αμερικανική πλατφόρμα διαμοίραζε διαδρομές ταξί σε άτομα που δεν κατείχαν άδεια άσκησης του επαγγέλματός μας.

Προφανώς και θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας ενώπιον των δικαστηρίων (ομοσπονδιακών και περιφερειακών), καθώς και στον δρόμο, για να καταγγείλουμε αυτήν την άρνηση δικαιοσύνης. Υποβάλαμε προτάσεις στην κυβέρνηση για να βοηθήσουμε τους οδηγούς που εξαπατήθηκαν από την Uber, σεβόμενοι τις δικαστικές αποφάσεις. (Θα βρείτε αυτές τις προτάσεις στο Παράρτημα).

\"\"

Στις Βρυξέλλες λειτουργούν αυτή τη στιγμή 1.300 νόμιμα ταξί, 7 πλατφόρμες/εφαρμογές σύνδεσης ταξί, +/-2.000 ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, τα περισσότερα από τα οποία λειτουργούν παράνομα, καθώς και 3 πλατφόρμες διασύνδεσης για ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό (Uber, Heetch, Bolt), που όλες ενεργούν παράνομα.

Οι υπηρεσίες ταξί στις Βρυξέλλες, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα πρέπει να θεωρούνται υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Με αυτόν τον όρο μπορούν να ρυθμιστούν προς το συμφέρον των πόλεων, των πελατών και των εργαζομένων στον τομέα.

Η «ουμπεροποίηση» έχει καταστήσει τον κλάδο μας εργαστήριο δοκιμών και πρέπει οπωσδήποτε να αποτρέψουμε την επέκταση αυτής της φόρμουλας που η εταιρεία προσπαθεί να εφαρμόσει σε ολόκληρη την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

\"\"

Πράγματι, η «ουμπεροποίηση» είναι μια οικονομική και κοινωνική παρέκκλιση στον τομέα των ταξί, ο οποίος βρίσκεται, κατά κάποιον τρόπο, στην πρώτη γραμμή ενός αγώνα που δεν μπορούμε να χάσουμε εάν θέλουμε να προστατεύσουμε ολόκληρη την κοινωνία και τα επιτεύγματά της.

Σε αυτόν τον αγώνα, πάντα ακολουθούσαμε τη δημοκρατική οδό της Δικαιοσύνης. Κερδίσαμε την υπόθεσή μας. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τις δημοκρατίες μας να βλέπουμε ότι η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία, αντί να επιβάλλουν τις δικαστικές αποφάσεις, τις αμφισβητούν και επιχειρούν να τις παρακάμψουν μέσω επικίνδυνων και πολύ προσεγγιστικών νομοθετικών ρυθμίσεων, που αποφασίζονται με προχειρότητα.

Συναδελφικά,

Sam Bouchal

Γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ταξί των Βρυξελλών (BTF)

Προτάσεις για ένα νέο σχέδιο λειτουργίας των ταξί

στην περιοχή της πρωτεύουσας των Βρυξελλών

Εισαγωγή

Η εργασία αυτή αποτελεί συνεισφορά των τριών ενώσεων του τομέα ταξί των Βρυξελλών που συνεργάστηκαν για την κατάρτισή της και είναι οι:

Brussels Taxi Fed asbl (BTF), avenue de Tervuren 259/9, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Aρ. εταιρείας: 0735760143 / Email: info@brusselstaxifed.be,

Collectif des Travailleurs du Taxi asbl (CTT), clos Ma Campagne 32, 1410 Waterloo

Aρ. εταιρείας: 0676788992 / Email: collectiftravailleurstaxi@gmail.com,

Ingoboka-Taxi asbl, rue de l’Instruction 112, 1070 Bruxelles

Aρ. εταιρείας: 0886198730 / Email: ingobokataxi@yahoo.fr.

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο στοχεύουν να προσφέρουν λύσεις στα ιδιαιτέρως πολλά προβλήματα που προκλήθηκαν κατά τις αποτυχημένες προσπάθειες μεταρρύθμισης το 2015 και το 2017.

\"\"

Αυτές οι προτάσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο περιεχόμενο των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης Vervoort II, που περιλαμβάνουν μια σειρά θετικών μέτρων. Περαιτέρω προτείνονται λύσεις σε νέα θέματα, τα οποία αφορούν κυρίως σε:

– Συνθήκες λειτουργίας των LVC (οχήματα προς μίσθωση με οδηγό).

– Λύσεις στα προβλήματα των οδηγών LVC που λειτουργούν παράνομα.

– Εκπαίδευση οδηγών ταξί και οδηγών LVC.

Η κυβερνητική συμφωνία στοχεύει στην προαγωγή και τη συνέχιση του εκσυγχρονισμού του τομέα των ταξί. O τομέας μας αποτελεί βασική υπηρεσία για τους κατοίκους των Βρυξελλών και τον πολύ κόσμο που επισκέπτεται την περιφέρεια. Τα ταξί και οι οδηγοί τους εκτελούν μια φιλόξενη λειτουργία στις Βρυξέλλες. Συχνά αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για τον επισκέπτη και, ως υπηρεσία κοινής ωφέλειας, μόνο η καλύτερη ποιότητα μπορεί να παρέχεται από αυτά. Η κυβερνητική συμφωνία προβλέπει ότι τα ταξί θα πρέπει να αποτελούν εναλλακτική λύση στα ιδιωτικά οχήματα, καθώς και συμπλήρωμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι προτάσεις για το νέο σχέδιο ταξί στοχεύουν στην επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας.

Καθορίζει, επίσης, τα συγκεκριμένα μέτρα που θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Η λεπτομερής ανάπτυξη και εισαγωγή αυτών των μέτρων (και ιδιαίτερα η προσαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων) ξεκινά μετά την έγκριση αυτού του σχεδίου για τα ταξί από την κυβέρνηση, σε στενή συνεργασία με τον κλάδο.

\"\"

ΜΕΡΟΣ 1: Θεμελιώδεις αρχές για τη μεταρρύθμιση του διατάγματος

της 27ης Απριλίου 1995

1. Tέσσερα κίνητρα για τη μεταρρύθμιση

1.1. Tαξί, μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας

Καθώς πρόκειται για ουσιαστική συμπληρωματική λειτουργία στον τομέα των δημοσίων συγκοινωνιών, η υπηρεσία ταξί των Βρυξελλών πρέπει να παραμείνει υπηρεσία κοινής ωφέλειας.

1.2. Tο numerus clausus (ανώτατος αριθμός αδειών)

Ο ανώτατος αριθμός αδειών ταξί είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα και τη ρύθμιση του κλάδου. Πρέπει να προσαρμόζεται τακτικά και να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

1.3. Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που ασκούν τα LVC

1.3.1. Σαφής οριοθέτηση των συνθηκών λειτουργίας των LVC

Σήμερα, τα οχήματα που έχουν εγγραφεί ως LVC πραγματοποιούν παράνομες «διαδρομές ταξί». Αυτό είναι απολύτως παράνομο. Τα LVC πρέπει να σέβονται αυστηρά το πεδίο δραστηριότητας που προκύπτει από τις αδειοδοτήσεις τους.

Στην πραγματικότητα, τα LVC θεωρούνταν πάντα μια εξειδικευμένη υπηρεσία: μεταφορικές υπηρεσίες για πρεσβείες, διεθνείς οργανισμούς, συμβάσεις σταθερής μεταφοράς για εταιρείες και εκδηλώσεις VIP.

\"\"

Προτείνονται οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις που θα αποσαφηνίσουν και θα καθορίσουν τους τομείς δράσης των υπηρεσιών LVC, διακρίνοντάς τες από τις υπηρεσίες ταξί:

– Οι συμβατικοί όροι για τις υπηρεσίες LVC δεν ορίζονται πλέον στα 90 ευρώ για 3 ώρες, αλλά αντικαθίστανται με προκράτηση μεταφοράς, με ελάχιστη τιμή 60 ευρώ για διαδρομές τουλάχιστον μιάμισης ώρας ανά συμβόλαιο, χωρίς διακοπή.

– Διατηρούνται τα κριτήρια που επιβάλλονται στα οχήματα.

– Οι φορείς εκμετάλλευσης διατηρούν προσβάσιμο μητρώο ηλεκτρονικών δεδομένων από τις διαδρομές, το οποίο είναι διαθέσιμο στη δημόσια διοίκηση κατόπιν αιτήματος. Οι οδηγοί πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό καλής διαγωγής.

– Οι έντυπες φόρμες σχετικά με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις που πρέπει να υπάρχουν στο όχημα καταργούνται. Παρέχεται ψηφιακό σύστημα που επιτρέπει τη μετάδοση των διαδρομών που πρέπει να πραγματοποιηθούν εκ των προτέρων. Ο χρόνος των 30 λεπτών μεταξύ μιας κράτησης και της εκτέλεσης της διαδρομής παραμένει.

Οι υποψήφιοι οδηγοί LVC υπόκεινται σε εκπαίδευση ισοδύναμη με αυτή των οδηγών ταξί, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ικανότητας. Αυτή η εκπαίδευση περιλαμβάνει έναν κοινό πυρήνα για οδηγούς ταξί και LVC. Καθίσταται απαραίτητη η γνώση αγγλικών, πέραν της μιας από τις γλώσσες της περιφέρειας, για τους οδηγούς LVC.

1.3.2. Το μέλλον των οδηγών LVC των Βρυξελλών που αυτή τη στιγμή συνδέονται με παράνομες πλατφόρμες κρατήσεων και επικοινωνίας

Ορισμένες πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο έδαφος της Περιφέρειας της Πρωτεύουσας των Βρυξελλών λειτουργούν, από την άφιξή τους το 2014, σε πλήρη παρανομία. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτή η κατάσταση έχει παρατηρηθεί είτε από τις αστυνομικές αρχές είτε από το Δικαστήριο Επιχειρήσεων των Βρυξελλών. Οι οδηγοί που έχουν αναλάβει τον κίνδυνο να συνεργάζονται με αυτές τις παράνομες πλατφόρμες λειτουργούν με άδειες LVC, αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για   επιχειρήσεις ταξί. Η λειτουργία τους γίνεται πλέον δυσκολότερη, εξαιτίας διάφορων δικαστικών αποφάσεων.

Από περίπου 1.150 άδειες LVC των Βρυξελλών, υπολογίζουμε σε +/-750 τα άτομα που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ως οδηγοί LVC. Ο τομέας των ταξί θέλει να βοηθήσει στην επίλυση της ευαίσθητης κατάστασης αυτής της κατηγορίας οδηγών.

\"\"

Για να ανταποκριθεί στο επιχείρημα για «κοινωνικό λουτρό αίματος» για το οποίο κάνει λόγο η Uber και ορισμένος αριθμός υποστηρικτών της, ο τομέας των ταξί προτείνει τη διερεύνηση λύσεων σε τέσσερα επίπεδα:

Επίπεδο 1: Πρόσληψη περίπου 600 οδηγών στον τομέα των ταξί, με σύμβαση CDI ( αορίστου χρόνου)

Αυτή η πρόταση, η οποία προσφέρει όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά την κοινωνική προστασία, αντιμετωπίζεται ενίοτε με το αντεπιχείρημα ότι ορισμένοι οδηγοί δεν θέλουν να εργαστούν ως μισθωτοί και επιθυμούν να διατηρήσουν το καθεστώς του αυτοαπασχολούμενου. Δύο άλλες εναλλακτικές πρέπει να εξεταστούν γι’ αυτήν την κατηγορία ανθρώπων.

Επίπεδο 2: Μεταβίβαση των αδρανών αδειών λειτουργίας ταξί

Συνολικά 200 έως 250 άδειες είναι αδρανείς λόγω έλλειψης οδηγών. Ο τομέας των ταξί προτείνει στους κατόχους αυτών των αδειών να τις μεταβιβάσουν μέσω της επιτροπής μεταφορών της Bruxelles-Mobilité.

Επίπεδο 3: Έκδοση νέων αδειών λειτουργίας ταξί

Εάν η πρόσληψή τους ως οδηγών ταξί και η μεταβίβαση των αδρανών αδειών δεν επιτρέψουν την απορρόφηση όλων των υφιστάμενων οδηγών LVC που λειτουργούν παράνομα, η βιομηχανία ταξί είναι έτοιμη να συζητήσει τον αριθμό των νέων αδειών που θα μπορούσαν να εκδοθούν. Το σχέδιο αυτό προφανώς θα σέβεται το πλαίσιο του διατάγματος της 21ης ​​Νοεμβρίου 2013, το οποίο τροποποιεί εκείνο της 27ης Απριλίου 1995, σχετικά με τις υπηρεσίες ταξί και τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό, και συγκεκριμένα: «Η άδεια λειτουργίας ταξί εκδίδεται από την κυβέρνηση, με δημόσιο διαγωνισμό, στον υποψήφιο ο οποίος έχει υποβάλει κανονική προσφορά, βάσει ποιοτικής σύγκρισης των προσφορών και βάσει της τιμής προσφοράς. Μετά από έρευνα σχετικά με τις νομικές εγγυήσεις, τα επαγγελματικά προσόντα και τη φερεγγυότητα των υποψηφίων, προσφορές θα γίνονται μόνο από υποψηφίους που πληρούν αυτά τα τρία κριτήρια».

\"\"

Επίπεδο 4: Νομιμοποίηση της ενοικίασης αδειών λειτουργίας υπηρεσίας ταξί

Για εκείνους που επιθυμούν ανεξάρτητο καθεστώς εργασίας χωρίς να θέλουν να κατέχουν άδεια λειτουργίας ταξί, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της ενοικίασης άδειας λειτουργίας ταξί. Μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση από το γαλλικό παράδειγμα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το σύστημα ενοικίασης, αν και επί του παρόντος παράνομο στην Περιφέρεια της Πρωτεύουσας των Βρυξελλών, εφαρμόζεται στην πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια από ένα μέρος του κλάδου, που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια, τις περισσότερες φορές κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου οδηγού. Η νομιμοποίηση θα επέτρεπε τη ρύθμιση αυτής της πρακτικής και τον σεβασμό της ελεύθερης επιλογής για τον υποψήφιο οδηγό.

1.4. Το δικαίωμα μεταφοράς άδειας λειτουργίας υπηρεσίας ταξί και η επιτροπή εκχωρήσεων

Το διάταγμα της 21ης ​​Νοεμβρίου 2013 που τροποποιεί εκείνο της 27ης Απριλίου 1995 σχετικά με τις υπηρεσίες ταξί και τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό πρέπει να διατηρηθεί και να εφαρμοστεί, ιδίως όσον αφορά δύο σημεία του άρθρου 6:

– Το δικαίωμα «…μεταβίβασης, δωρεάν ή έναντι πληρωμής, για όλα ή ορισμένα από τα οχήματα που κυκλοφορούν και σε έναν ή περισσότερους, της άδειας λειτουργίας του».

– Η επιτροπή εκχωρήσεων πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια των συναλλαγών.

ΜΕΡΟΣ 2ο: Εποπτεία και οικονομική ανάπτυξη του κλάδου των ταξί

Αυτό το τμήμα των προτάσεων είναι το αποτέλεσμα πολύμηνων διαβουλεύσεων με οδηγούς (συμπεριλαμβανομένων ομάδων εργασίας, φορέων εκμετάλλευσης, τηλεφωνικών κέντρων, διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου ταξί.

Οι προτάσεις αυτές καλύπτουν πέντε τομείς των προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των επιβατικών μεταφορών επί πληρωμή, και συγκεκριμένα:

– Πελατοκεντρικός προσανατολισμός

– Κινητικότητα

– Ευημερία του οδηγού

– Κερδοφορία του κλάδου

– Ασφάλεια και διάκριση της υπηρεσίας

\"\"

2.1. Προσιτή, πελατοκεντρική υπηρεσία με μικρότερο κίνδυνο κατάχρησης

– Η αύξηση των δυνατοτήτων των πελατών γίνεται προτεραιότητα.

– Η τρέχουσα τιμολόγηση αναθεωρείται και απλοποιείται.

Bάσει μελέτης που εξετάζει διαφορετικά σενάρια τιμολόγησης με βάση τα έσοδα και την ελκυστικότητα και μετά από διαβούλευση με τον κλάδο και τους χρήστες, ακολουθεί συγκεκριμένη πρόταση για την τιμολογιακή μεταρρύθμιση:

 • Κατάργηση του τιμολογίου II και αλλαγή σε ενιαίο τιμολόγιο 2,20 €/χλμ., με δυνατότητα χρέωσης 1,10 €/χλμ. για διαδρομές μετ\’ επιστροφής από την Περιφέρεια Πρωτεύουσας των Βρυξελλών προς τις δύο άλλες περιφέρειες του Βελγίου ή στο εξωτερικό.
 • Καθορισμός ελάχιστης τιμής ανά διαδρομή (8€): η ελάχιστη τιμή διαδρομής θα είναι επομένως 8€ και ο χιλιομετρητής θα ξεκινά μόνο μετά την καταγραφή των χιλιομέτρων ή της αναμονής που ισοδυναμεί με αυτή την τιμή των 8€.
 • Εκτός από το τιμολόγιο του ταξίμετρου, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα σταθερών τιμών που ρυθμίζεται από την Περιφέρεια, ιδίως μεταξύ της Περιφέρειας και του αεροδρομίου των Βρυξελλών. Αυτές οι σταθερές τιμές λαμβάνουν υπόψη την τιμή κόστους ανά χιλιόμετρο.

– Έχει δημιουργηθεί μια περιφερειακή εφαρμογή, με τη μορφή ανοιχτών δεδομένων (αποτελεί έναν κόμβο που συγκεντρώνει όλες τις εφαρμογές ταξί για smartphone στην περιοχή των Βρυξελλών), στην οποία μπορούν να συνδεθούν όλα τα ταξί των Βρυξελλών. Επιπλέον, είναι φυσικά δυνατή η χρήση και άλλων εφαρμογών. Η περιφερειακή εφαρμογή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: γεωγραφική θέση (εξυπηρετείται το πλησιέστερο ταξί), πληροφορίες για τον προορισμό μόνο όταν γίνει αποδεκτή η διαδρομή, ανάλυση ροής κυκλοφορίας που προτείνει στον οδηγό την πιο αποτελεσματική διαδρομή, ανάλυση «hotspot» που προτείνει στους οδηγούς τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση, ένα σύστημα αξιολόγησης για τους πελάτες και μια εύκολη διαδικασία παραπόνων.

– Κάθε ταξί έχει το δικαίωμα να συνδεθεί σε πολλές εφαρμογές ή να συμμετάσχει σε πολλές πλατφόρμες σύνδεσης ταυτόχρονα.

– Ξεκινά μια εκστρατεία ενημέρωσης στους σταθμούς και σε συνεργασία με τον κλάδο, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών και υφιστάμενων χρηστών για τα ταξί των Βρυξελλών, τις τιμές, τη μίσθωση ταξί και τη νέα περιφερειακή εφαρμογή.

Οι πιάτσες ταξί πολλαπλασιάζονται και γίνονται πιο ορατές, χάρη σε ευδιάκριτες πινακίδες που προβάλλουν τα ταξί και μπορεί να περιλαμβάνουν και έναν αριθμό κλήσης (0800) που διαχειρίζεται η Περιφέρεια.

Έχουν γίνει ρυθμίσεις για την καλύτερη υποδοχή των πελατών: στεγασμένοι χώροι, προσβασιμότητα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα κ.λπ.

Τις ώρες αιχμής στο Heysel, στο Gare du Midi και στο κέντρο Borschette, είναι απαραίτητοι οι διαχειριστές κίνησης που βοηθούν τους πελάτες που επιθυμούν να πάρουν ταξί. Οι εν λόγω διαχειριστές είναι υπάλληλοι με αποστολή δικαστικής αστυνομίας (αξιωματούχοι με αστυνομική εντολή), αν και στην πράξη η άσκηση της εντολής τους περιορίζεται στη σωστή διαχείριση της θέσης των ταξί.

– Το βαρόμετρο ικανοποίησης διατηρείται και συμπληρώνεται από «μυστικούς» πελάτες για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών και τον καλύτερο εντοπισμό προβλημάτων.

– Το σύστημα κουπονιών ταξί αποτελεί αντικείμενο ολοκληρωμένης αξιολόγησης και συντάσσονται προτάσεις για τροποποιήσεις σε συνεννόηση με τους δήμους, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του κοινωνικού στόχου αυτού του συστήματος.

2.2. Ομαλή κυκλοφορία των ταξί στην πόλη και βέλτιστη χρήση του υπάρχοντος στόλου οχημάτων

Όλες οι λωρίδες λεωφορείων είναι ανοιχτές για ταξί, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.

– Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους δήμους, την SNCB (Eθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων του Βελγίου) και τον κλάδο, επανεξετάζεται η κατάσταση των ταξί κοντά στο σταθμό Midi, ώστε η ουρά των ταξί να μην εμποδίζει την κυκλοφορία, τα αναχωρούντα ταξί να μπορούν να φεύγουν εύκολα από τον σταθμό, καθώς και να υπάρχει διαχωρισμός των επιβατών που έχουν κάνει προκράτηση από τους άλλους.

– Επεκτείνεται το σύστημα συλλογικών ταξί.

Το Collecto είναι προσβάσιμο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω της περιφερειακής εφαρμογής. Κάθε ταξί έχει δικαίωμα συμμετοχής. Προκειμένου να προσελκύσει και να υποστηρίξει μια πελατεία νέων με περιορισμένα οικονομικά μέσα, το σύστημα επιδοτείται μόνο τη νύχτα, με βάση μια σταθερή τιμή ανά πελάτη, όπως συμβαίνει σήμερα, χωρίς να μειώνεται η προσβασιμότητα και η ποιότητα της τρέχουσας υπηρεσίας. Η υπηρεσία έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική και ελκυστική.

Τα δεδομένα διαδρομών που δημιουργούνται από το ψηφιακό ταξίμετρο καθίστανται ανώνυμα ως ανοιχτά δεδομένα και διατίθενται για μελέτες ή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα.

2.3. Ο οδηγός: εκπαίδευση, ευημερία, προστασία

– Προκειμένου να ενταχθούν άτομα που αναζητούν εργασία στον τομέα των ταξί και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι οι προσδοκίες τους παραμένουν ρεαλιστικές χάρη στις προσβάσιμες πληροφορίες που αναπτύχθηκαν με τον κλάδο, η συνεργασία μεταξύ του αρμόδιου υπουργού Μεταφορών, της Actiris (Oργανισμός Απασχόλησης), του Bruxelles-Formation (γαλλόφωνη δημόσια υπηρεσία επαγγελματικής κατάρτισης), του VDAB (δημόσια επιχείρηση απασχόλησης της Φλάνδρας), του Forem (πόρταλ αγγελιών εργασίας), καθώς και του αρμόδιου για την Απασχόληση Υπουργού ενισχύεται.

– Η τρέχουσα εκπαίδευση αξιολογείται και, εάν χρειάζεται, προσαρμόζεται:

 • Διατηρούνται τα δωρεάν μαθήματα γλώσσας.
 • Τα ψυχοτεχνικά τεστ διατηρούνται, αλλά σε απλοποιημένη μορφή, προσαρμοσμένη στον τομέα.
 • Καθιερώνεται υποχρεωτικό δωρεάν μάθημα πρώτων βοηθειών.
 • Το μέλλον στον τομέα των ταξί είναι περισσότερο η οδήγηση υβριδικών οχημάτων ή 100% ηλεκτρική – η δωρεάν εκπαίδευση στην οικολογική οδήγηση διατηρείται μόνο σε προσωρινή βάση.

– Εισαγωγή της δυνατότητας πρόσληψης οδηγών που κατέχουν προσωρινό πιστοποιητικό ικανότητας, βάσει σύμβασης FPI.

– Οι οδηγοί που εργάζονται για 3 χρόνια χωρίς να έχουν υποβληθεί εναντίον τους καταγγελίες και αναφορές θα λάβουν ειδική ετικέτα («πιστοποιητικό αριστείας») στην κάρτα του αυτοκινήτου και στην περιφερειακή αίτηση.

\"\"

– Ρυθμίζονται τα τηλεφωνικά κέντρα και οι πλατφόρμες σύνδεσης και κρατήσεων. Στον τομέα των ταξί, η συγκεκριμένη παράμετρος διαφεύγει της περιφερειακής νομοθεσίας και του ελέγχου σχετικά με τη μεταφορά επιβατών επί πληρωμή. Μια σειρά από πρακτικές αποτελούν στρεσογόνο παράγοντα για τους οδηγούς: η επιβολή σταθερών τιμών, οι κυρώσεις, οι διαδρομές ταξί εκτός των Βρυξελλών, η διαφάνεια και η εκπροσώπηση στο πειθαρχικό συμβούλιο.

 • Μόνο μια πλατφόρμα κρατήσεων εγκεκριμένη από τον υπουργό μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της για διαδρομές των οποίων η αφετηρία βρίσκεται στην Περιφέρεια Πρωτεύουσας των Βρυξελλών.
 • Οι πλατφόρμες σύνδεσης και κρατήσεων (ή τα νομικά πρόσωπα – φορείς εκμετάλλευσης) πρέπει να έχουν έδρα στο Βέλγιο.
 • Θα πρέπει να σέβονται τη φορολογική και κοινωνική νομοθεσία.
 • Πρέπει να τηρούν αρχεία των κατόχων άδειας και των συνδεδεμένων οχημάτων.
 • Οι πλατφόρμες δεν μπορούν να επιβάλλουν κανέναν κανόνα αποκλειστικότητας στους κατόχους της άδειας ή τους οδηγούς·
 • Πρέπει να είναι διαφανείς ως προς το κόστος που χρεώνουν στους κατόχους αδειών. Κοινοποιούν, ετησίως και για πρώτη φορά όταν ζητούν έγκριση από τη Διοίκηση, όλα τα έξοδα που χρεώνουν στον κάτοχο της άδειας. Αλλαγές σε αυτά τα κόστη μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από συνεννόηση με τους κατόχους άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης μεταξύ της πλατφόρμας κρατήσεων και του κατόχου της άδειας λόγω παραβίασης από τον κάτοχο της άδειας, η πλατφόρμα κρατήσεων γνωστοποιεί στη Διοίκηση τον λόγο για την λύση της σύμβασης.
 • Πρέπει να σέβονται τη νόμιμη τιμολόγηση (χωρίς σταθερές τιμές). Μια πλατφόρμα κρατήσεων που θα προσφέρει στους συνδεδεμένους κατόχους άδειας τη χρήση οργάνου μέτρησης θα είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του, για τη συμμόρφωση με τυχόν προδιαγραφές που επιβάλλονται από την κυβέρνηση και για την ορθή εφαρμογή των επίσημων τιμολογίων.
 • Πρέπει να συνεργάζονται με την Περιφέρεια για τη διαχείριση των παραπόνων.
 • Πρέπει να επιτρέπουν στους πελάτες να αξιολογούν την υπηρεσία (συστήματα αξιολόγησης).
 • Μια πλατφόρμα δεν πρέπει να διαθέτει άδεια(-ες) λειτουργίας οχήματος στον τομέα της αμειβόμενης μεταφοράς επιβατών γενικά, ούτε στον τομέα των ταξί ειδικότερα, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων.
 • Η πλατφόρμα διαμοιρασμού και κρατήσεων παρέχει διαδρομές μόνο με εξουσιοδοτημένα ταξί των Βρυξελλών.
 • Το τμήμα κυρώσεων προβλέπει την απόσυρση της υπηρεσίας και την απαγόρευση λειτουργίας στην επικράτεια της περιφέρειας σε περίπτωση παράβασης. Υπάρχει επίσης σχεδιασμός για την αποτροπή της παραβίασης των κανονισμών εργασίας (ωράριο εργασίας κ.λπ.) και τη σχέση με οδηγούς χωρίς επαρκή άδεια/εξουσιοδότηση.
 • Η λειτουργία μιας πλατφόρμας κρατήσεων που ευθύνεται για διακρίσεις οποιασδήποτε φύσης θα μπορούσε να ανακληθεί ή να ανασταλεί η έγκρισή της από τον υπουργό.
 • Έχει δημιουργηθεί μια περιφερειακή πλατφόρμα κρατήσεων στην οποία μπορούν να ενταχθούν ελεύθερα όλοι οι κάτοχοι άδειας.
\"\"

– Η ένταξη των γυναικών στον κλάδο τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής και αποτελεί αντικείμενο εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ελκυστικότητα του επαγγέλματος.

– Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού και των διακρίσεων, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα «μυστικών κλήσεων» σε συνεργασία με τον υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για τις ίσες ευκαιρίες, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τα τηλεφωνικά κέντρα και να τιμωρήσει τυχόν παραβιάσεις.

– Διατηρείται το πειθαρχικό συμβούλιο για την αμειβόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών. Οι διαδικασίες εξορθολογίζονται προκειμένου να προσφέρονται ταχύτερα και καλύτερα προσαρμοσμένα μέτρα.

– Η περιφερειακή διοίκηση γίνεται περισσότερο από πριν εταίρος του κλάδου.

– Πραγματοποιήθηκε μελέτη της επίδρασης του επαγγέλματος του οδηγού ταξί στην υγεία του, προκειμένου να αναγνωριστεί το επάγγελμα του οδηγού ταξί ως δύσκολο επάγγελμα, κατά την έννοια της βελγικής κοινωνικής ασφάλισης.

2.4. Η κερδοφορία του κλάδου

– Αρκετές μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κλάδος δεν είναι ιδιαίτερα κερδοφόρος. Ταυτόχρονα, ο κλάδος παρουσιάζεται συχνά ύποπτος για έλλειψη διαφάνειας. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να επενδύσει στον κλάδο για να βελτιώσει την κερδοφορία του, αλλά απαιτεί πλήρη διαφάνεια σε αντάλλαγμα. Τα επόμενα χρόνια πρέπει, επομένως, να μπει τάξη στον τομέα ώστε να γίνει πιο διαφανής, αξιόπιστος και κερδοφόρος.

– Όπως αποφάσισε η Κυβέρνηση στις 22 Ιανουαρίου 2015, η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει πλήρως τα νέα ψηφιακά ταξίμετρα. Στόχος είναι να επιλεγεί το πιο προηγμένο σύστημα, το οποίο θα επικοινωνεί και θα καταγράφει τα δεδομένα ψηφιακά. Αυτό αποτελεί σημαντική διοικητική απλούστευση. Το σύστημα αυτό διευκολύνει επίσης τον έλεγχο των καταχρήσεων, καθώς τα δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο σε εσωτερικό διακομιστή και μπορούν να εκχωρηθούν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο. Όλα τα ταξί των Βρυξελλών πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αυτούς τους νέους μετρητές.

– Καταργείται ο περιφερειακός φόρος των 575 ευρώ, δεδομένου ότι προσμετράται ως μη επιτρεπόμενη δαπάνη.

– Επαναξιολογείται η τιμή των sputnik (φωτεινή ένδειξη οροφής).

– Η κυβέρνηση καταργεί την υποχρέωση τεχνικού ελέγχου για όλα τα νέα οχήματα.

– Με βάση τα στοιχεία του ψηφιακού ταξίμετρου, για να εξακριβωθεί η κερδοφορία του κλάδου των ταξί, πραγματοποιείται μελέτη το έτος που ακολουθεί την ευρεία εγκατάσταση των νέων μετρητών. Εάν είναι απαραίτητο, η τιμολόγηση αναπροσαρμόζεται.

– Η προσαρμογή των τιμολογίων στον δείκτη τιμών καταναλωτή γίνεται αυτόματα (τα τιμολόγια που ισχύουν δεν έχουν αυξηθεί από το 2013!).

– Προκειμένου να απλοποιηθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος, καταρτίζεται σχέδιο για τον τομέα των ταξί σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών, τον αρμόδιο για τη διοικητική απλούστευση Υπουργό Εσωτερικών, την Υπηρεσία Easy.Brussels και τον αρμόδιο για τη μηχανοργάνωση γενικό γραμματέα.

– Είναι δυνατή η διαφήμιση σε ταξί σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες.

\"\"

– Προκειμένου να μειωθούν τα κόστη (τέλη αγορών), η περιφέρεια συνεχίζει να διευκολύνει τις ομαδικές αγορές: καυσίμων, ασφάλειες, νέα οχήματα, διακριτικά οχημάτων κ.λπ. Το σύστημα αυτό διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον κλάδο. Η περιφέρεια θα παρεμβαίνει μόνο για να διευκολύνει και, ως εκ τούτου, δεν θα αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτό.

– Η κυβέρνηση εξετάζει το πρόβλημα των υπέρογκων τιμών που επιβλήθηκαν από το Γραφείο Τιμολόγησης για την ασφάλιση οχημάτων ταξί: το 2019, το ετήσιο βασικό ασφάλιστρο Αστικής Ευθύνης αυξήθηκε από 2.450 ευρώ σε 5.000 ευρώ.

– Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά ταξί, υπό το πρίσμα της κυβερνητικής συμφωνίας και στο πλαίσιο συνεργασίας των αρμόδιων υπουργών για την Κινητικότητα, τις Μεταφορές, Ενέργειας και Πολεοδομίας, η Περιφέρεια αυξάνει τον αριθμό των σταθμών φόρτισης με έμφαση στα δημόσια οχήματα: πάρκα και σημεία κοντά σε σημαντικά μέρη, όπως το κέντρο της πόλης, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και η ευρωπαϊκή συνοικία. Μια σχετική μελέτη έχει ήδη ξεκινήσει. Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης εάν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας STIB μπορεί να ανοίξει για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης.

Η κυβέρνηση στηρίζει την απεξάρτηση του κλάδου των ταξί από τον άνθρακα μέσω επιδοτήσεων για την αγορά υβριδικών και 100% ηλεκτρικών οχημάτων. Έχει καθιερωθεί μια συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των κατασκευαστών αυτοκινήτων για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καταλληλότερη προσφορά οχημάτων για τον τομέα των ταξί όσον αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μια εναλλακτική λύση στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα θα ήταν τα οχήματα υδρογόνου.

Ανάπτυξη λωρίδας που προορίζεται για ταξί στον Ε40 και στην είσοδο μεταξύ της Περιφέρειας και του αεροδρομίου των Βρυξελλών και προς τις δύο κατευθύνσεις, για λόγους εμπορικής ταχύτητας.

2.5. Διακριτή και ασφαλής υπηρεσία

– Αυξάνεται ο αριθμός των στάσεων ταξί, στοχεύοντας στις στρατηγικές τοποθεσίες. Οι υπάρχοντες χώροι στάθμευσης προστατεύονται από καταληψίες.

– Διατηρείται η οπτική ταυτότητα του ταξί.

 • Το έντυπο ταυτότητας του οδηγού στο αυτοκίνητο, απλοποιημένο και σύμφωνα με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, διατηρείται: σαφής αριθμός του οδηγού, φωτογραφία του, αριθμός ταξί, τηλέφωνο και διεύθυνση email που χρησιμοποιείται για την υποβολή παραπόνων.
 •  Σε συνεννόηση με τον ξενοδοχειακό τομέα, ο τομέας των ταξί έχει εκπονήσει σχέδιο προσέγγισης για την καταπολέμηση των καταχρήσεων με θυρωρούς που διεκδικούν προμήθεια επί των διαδρομών. Αν οι παρεμβάσεις δεν φέρουν αποτέλεσμα, θα πραγματοποιούνται ανώνυμοι έλεγχοι και θα εξεταστεί, σε συνεννόηση με τους δήμους, η δυνατότητα παρακολούθησης με κάμερα.

– Ιδρύεται αστυνομική υπηρεσία ειδικευμένη στη νομοθεσία της αμειβόμενης μεταφοράς προσώπων.

– Το σύστημα διοικητικών προστίμων σε παράνομες υπηρεσίες ταξί και LVC απλοποιείται για να διευκολυνθεί η παρέμβαση των ελεγκτών.

Βρυξέλλες, 06/26/2021

Brussels Taxi Fed asbl

Abdessamad Sabbani,

Président

Collectif des Travailleurs du Taxi asbl

Michaël Zylberberg, Président

Ingoboka-Taxi asbl

Moïse Muramutsa, Président

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...