Επιτρέπεται δεύτερο άτομο σε Ταξί όταν επιβαίνουν σε αυτό γονείς με τα τέκνα τους ή σύζυγοι/συμβιούντες ή άτομο που χρήζει βοήθειας για τη μετακίνησή του.

2 Νοεμβρίου 2020 -ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- Αρ. Φύλλου 4829

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος)

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Σε ότι αφορά την μετακίνηση με Ταξί ισχύει το εξής:

Μέχρι ένας (1) επιβάτης πλέον του οδηγού σε επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) μέχρι επτά (7) θέσεων. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται στις περιπτώσεις όπου στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους ή σύζυγοι/συμβιούντες ή άτομο που χρήζει βοήθειας για τη μετακίνησή του.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...