Η απάντηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών στο ερώτημα της Ομοσπονδίας για τα διαχωριστικά ασφαλείας στα Ταξί

Δεν δημιουργείτε πρόβλημα στην ασφαλιστική σύμβαση

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΑΞΙ

Σε απάντηση της από 5/5//2020 και με αριθμ. πρωτ. 1521 επιστολής σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από εσωτερική διαβούλευση με τις εταιρίες μέλη μας, η θέση μας έχει ως ακολούθως :

Η τοποθέτηση διαχωριστικού, σε προαιρετική και προσωρινή βάση, στα επιβατικά δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα (ταξί) ,  για την εξασφάλιση των επιβαινόντων και την αποφυγή της διασποράς και διάδοσης του COVID-19, επί της αρχής δεν θα δημιουργούσε  πρόβλημα στην ασφαλιστική σύμβαση των εν λόγω οχημάτων,  μόνον όμως  υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τηρούνται οι βασικές προδιαγραφές που τίθενται στην με Α.Π. 26028/1391/4.05.2020 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ιδίως δε υπό την αυστηρή προϋπόθεση της εξασφάλισης της ασφάλειας και της άνεσης των επιβατών, με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του Ε.Δ.Χ. οχήματος.

Επιπλέον το προς τοποθέτηση υλικό του διαχωριστικού θα πρέπει να είναι από ασφαλές υλικό plexiglass και να τοποθετηθεί  από νόμιμα  αδειοδοτημένο  εγκαταστάτη υαλοπινάκων , ο οποίος  θα είναι σε θέση να βεβαιώσει και θα βεβαιώνει την ποιότητα του διαχωριστικού ως προς την ορατότητα και την αντοχή, καθώς επίσης και την κατάλληλη εγκατάστασή του.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

         Δημήτρης Ζορμπάς                                                   Μαργαρίτα Αντωνάκη

 Πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων                           Γενική Διευθύντρια

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...