Οι διαδικτυακοί κολοσσοί μετατρέπονται σε φορολογικούς κατασκόπους

Οι Airbnb, Onlyfans αλλά και οι Ebay, Amazon και Uber θα πρέπει να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές πόσα κερδίζουν οι πωλητές που συνεργάζονται με τις πλατφόρμες τους. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ιταλίας, μετά από πρόταση του υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Πολιτικών Συνοχής Ραφαέλε Φίτο και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι ενέκρινε το νομοθετικό διάταγμα εφαρμογής της Οδηγίας Dac7 (2021/ 514), για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ που αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η οδηγία θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Το διάταγμα στοχεύει να μετατρέψει τους διαδικτυακούς γίγαντες σε κατασκόπους για τις φορολογικές αρχές μέσω της παροχής στοιχείων των διαδικτυακών κερδών από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τη χώρα στην οποία κατοικεί ο πωλητής, ένας μηχανισμός που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αποφέρει πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες που πρέπει να κοινοποιηθούν είναι η ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων οικιστικών και εμπορικών ακινήτων, καθώς και κάθε άλλης ακίνητης περιουσίας και θέσης στάθμευσης, προσωπικές υπηρεσίες, πώληση αγαθών και ενοικίαση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου. Οι νέοι κανόνες απαιτούν από τους διαχειριστές πλατφορμών να εντοπίζουν τους πωλητές, ακόμη και μέσω τρίτων, με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες: αυτούς που έχουν κερδίσει λιγότερα από 2.000 ευρώ ή έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 30 σχετικές δραστηριότητες. Τα στοιχεία ταυτότητας των πωλητών θα πρέπει να κοινοποιούνται στις υπηρεσίες εσόδων, μαζί με τις αμοιβές που εισπράττουν και τον αριθμό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να κοινοποιούν τις πληροφορίες για το 2023 σε τριμηνιαία βάση έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Στις διατάξεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες επαλήθευσης και συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των φορολογικών αρχών αναφέρεται ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στη σύμβαση με τον πωλητή (για παράδειγμα, ιδιώτη που νοικιάζει σπίτι μέσω Airbnb) μονομερή ρήτρα, σύμφωνα με την οποία, εάν ο πολίτης δεν παρέχει όλες ή ορισμένες από τις πληροφορίες που απαιτούνται, «το προφίλ/λογαριασμός του πωλητή κλείνει από τον διαχειριστή εντός 60 ημερών και ο πωλητής απαγορεύεται να εγγραφεί ξανά».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...