Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ρωτά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για την αναλογία 1 άδειας VTC για κάθε 30 ταξί

Μαδρίτη, 26 Μαΐου – Το Ανώτατο Δικαστήριο υπέβαλε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αίτημα προδικαστικής απόφασης σχετικά με το εάν η αναλογία μιας άδειας VTC για κάθε 30 ταξί που όρισε η κυβέρνηση το 2018 είναι συμβατή με την ελευθερία εγκατάστασης και την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων.

Με έγγραφό του και ημερομηνία την 20η Μαΐου το Ανώτατο Δικαστήριο απευθύνεται στο ΔΕΕ κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Maxi Mobility, η οποία είχε ζητήσει από την Κοινότητα της Μαδρίτης 1.000 άδειες για τη μίσθωση μ οχημάτων με οδηγό (VTC).  Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτός ο περιορισμός παραβίασε την ελευθερία εγκατάστασης και την νομοθεσία περί απαγόρευσης  κρατικών ενισχύσεων. Επιπλέον, θεωρεί λανθασμένη τη ρύθμιση της μίσθωσης VTC, η οποία είναι μεταφορική κατά διακριτική ευχέρεια, πλαισιώνοντάς την με τη μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό, που αποτελεί βοηθητική μεταφορική δραστηριότητα. Το βασιλικό διάταγμα νόμου που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2018, γνωστό ως διάταγμα Ábalos (από τον πρώην Υπουργό Δημοσίων Έργων), περιελάμβανε τη δυνατότητα για τις αυτόνομες κοινότητες να αρνηθούν τη χορήγηση νέων αδειών όταν το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο από ένα VTC ανά τριάντα ταξί.

Η Κοινότητα της Μαδρίτης, η Εθνική Ένωση Ταξί και η ένωση Taxi Project 2.0 έχουν μιλήσει ενάντια στους ισχυρισμούς της Maxi Mobility. Το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε ήδη τον Ιούνιο του 2018 την αναλογία 30 αδειών ταξί για κάθε ενοικιαζόμενο όχημα με οδηγό (VTC), σε ισχύ από το 2015, σε περιπτώσεις όπου αυτό το όριο είναι απαραίτητο και αναλογικό «ως τρόπος διασφάλισης της ισορροπίας» μεταξύ των μέσων λειτουργίας των μεταφορών. Στη συνέχεια, όμως, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ασχολήθηκε με τη συμβατότητα των επίμαχων περιορισμών με τους εθνικούς κανονισμούς, και συγκεκριμένα με τον Νόμο για την Εγγύηση της Ενότητας της Αγοράς (LGUM). Με την ευκαιρία αυτή, αυτό που ρωτά το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας από το ΔΕΕ είναι εάν ο κανόνας συγκρούεται με την ελευθερία εγκατάστασης και με την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...